Telefonkonsultation

Om du vill prata om din förändring inom kostomläggning till läkande kost eller stresshantering med Medicinsk Yoga, men inte kan åka till Stockholm, så kan vi föra ett samtal över telefon.

(Jag är inte samtalsterapeut och jobbar därför inte så, jag pratar kost och yoga).

Betala in 300 kronor för 30 minuter eller 600 kronor för en timme på BG 810-4937, tre dagar före vald tid för samtal. Uppge ditt namn och mejladress som referens på inbetalningen, så skickar jag ett meddelade med telefonnumret du kan ringa upp mig på.

Välkommen!