Barn & unga

Barn är en gåva. Ju mer jag man omkring sig och lär sig, desto tydligare är det att barn inte bara är barn – de är också kloka unga vuxna. Vår framtid.

Närbild på guldgula stjärnformade blommor på en grön stjälk.Och kanske är det självklart för de flesta, ändå verkar så många att tro att barn inte tänker så långt, känner så mycket eller förstår oss vuxna.

När sanningen är den att de ser igenom oss.

Särskilt dagens barn, som är så snabba i framsteg och utveckling, kan ibland kännas “svåra” att hantera – särskilt om vi glömmer bort att ta dem på allvar. De ser, hör och förstår så mycket mer än vi tror. Det är hög tid att vi vuxna inser det.

Få texter säger det så bra som den vackra dikten “Dina barn tillhör dig inte”, ur “Poeten” skriven av författaren Khalil Gibran år 1933;

“Dina barn tillhör dig inte
de är söner och döttrar av själva livets längtan
De kommer genom dig, men inte från dig
och fastän de är hos dig tillhör de dig inte.

Du kan ge dem din kärlek, men inte
dina tankar, ty de har egna tankar.

Du kan hysa deras kroppar, men inte
deras själar, ty deras själar befinner sig i
morgondagens land, som du inte
kan besöka, inte ens i dina drömmar.

Du kan sträva efter att likna dem
men försök inte att göra dem lika dig själv

Ty livet går inte tillbaks
och dröjer inte vid igår.

Det är lätt för oss vuxna att glömma hur mycket barn redan kan fastän de är så små. Till exempel har knattarna allt fler former av teknik att ta till sig – en tvååring kan plötsligt mer om dataspel än sina föräldrar, hur blev det så…?

Jag tror på att behandla barnen med respekt, eller som Astrid Lindgren sade det så fantastiskt; “Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.” Hon som alltid talade till barn på ett så rakt, sant och vuxet sätt, utan att väja för hemskheter som döden, drakar, barnhem, fattigdom och ondska. Och få människor har blivit så älskade och uppskattade som just Astrid Lindgren. Det är vackert.

Barnen förstår och kan dessutom lära oss ett och annat – särskilt om oss själva. Så vi bör ta dem i handen och gå tillsammans, ge dem tid och genuint intresse.

Vi möter en ny sorts barn som föds nu. Kanske har du själv reflekterat över hur snabbt utvecklingen går och hur tidigt de begriper sammanhang?

Du kan läsa vidare här om dagens barn.