Hälsoundersökning

Denna hälsoundersökning är ett av benen i min verksamhet. Två av de andra är Medicinsk Yoga och läkande kost, men jag flätar allra helst ihop alla tre för bästa tänkbara effekt och balans.

* * * * * * *

Är du intresserad av att bli klient?

Fundera på vad du spontant skulle vilja ge för svar på dessa tre frågor:

* Är du motiverad att ge dig in i en process som inte är en quick fix, utan sker över tid – i den takt din kropp kan tillgodogöra sig den?

* Kan du tänka dig till att – utöver kostomläggning – tillföra utvalda kosttillskott, specifikt utifrån dig och dina behov, för att hjälpa och stötta din kropp och dina organ till balans?

* Har du möjlighet att träffas med ett par (ca 4-6) veckors mellanrum, vanligtvis vardag dagtid, för att göra en uppföljning av hur din kropp svarar på behandlingen?

Kan du svara ja på alla tre, har vi kommit ett steg närmare ett samarbete.

 * * * * * * *

Jag är Funktionsmedicinsk Näringsrådgivare efter 1,5 års studier vid  Funktionsmedicinska Näringsskolan och hjälper mina klienter att närma sig balans i sina liv. Frågan är vad var och en behöver – vi är alla olika som individer och tanken är att anpassa behandlingen till var och en.

Det är vad Funktionsmedicin handlar om.

* * * * * * *

Hur går det då till, om man vill bli klient?

Vi börjar med en grundanamnes (sjukdomshistoria) där vi genom ett samtal kommer fram till vad du önskar komma tillrätta med – smärtor, trötthet eller andra krämpor. Kanske vill du skapa en balans för framtiden, utan att du lider av något specifikt just nu…? Vi går igenom vilka delar av din kropp som kan behöva stöttning, hur du lever ditt liv i nuläget och vilken ambition du har, vad du vill uppnå med detta.

QMA, anaysverktyg för mätning av näringsämen och hälsostatusSedan gör vi en mätning av din kropp, dina näringsämnen och din hälsostatus med en analysmaskin som heter QMA, vilken mäter med impedans (motstånd) och ser vilka områden som bör stöttas – i första hand. (Det är alltså inte en frekvensmaskin som behandlar.)

Färgsprakande maträtt på en turkos tallrik - symbol för läkande kost.Utifrån dina förutsättningar, skapar vi tillsammans sedan en plan du kan följa – genom individuella kostråd utifrån din blodgrupp och livsstil i nuläget. Din ambition och motivation är motorn för hela processen, men jag är med och stöttar, samt ger tips och råd under resans gång.

Yogi med en hand i "gyan mudra" - tumme mot pekfinger, yogamatta och tända ljus.Vi kan använda oss av den stresshantering  
som det gjorts klinisk forskning på, i form av Medicinsk Yoga med långa djupa andetag, samt se över var du kan hitta tid för dig själv i din vardag och vad det betyder för ditt välmående.
Ett steg i taget – en sak i taget. 

Blandade kosttillskott i en öppen handflata.Utifrån dina eventuella och specifika näringsbrister tas anpassade kostillskott fram för dig, du är med i hela processen och ser hur dina värden förändras genom behandlingen.
Kostnaden för kosttillskott tillkommer, och ambitionen är att över tid kunna minimera tillskott för att istället anpassa livsstil och kosthållning på bästa sätt. Men med en manifesterad obalans kan det vara svårt att äta enbart mat i terapeutiska doser, så att kroppen får stöttning på ett genomtänkt sätt.

* * * * * * *

Hur lång tid tar det att balansera upp en kropp?

Jag kan varken lova eller garantera någonting, men brukar säga att den tid det tagit i antal ÅR att slita på kroppens funktioner, tar det (minst) i antal MÅNADER att balansera och stärka upp igen. Det är ett viktigt riktmärke, de allra flesta behöver åtminstone ett halvårs tid i behandling för att man ska kunna se åt vilket håll kroppen behöver stöttning. Så ser det ut idag.

* * * * * * *

Vilka kosttillskott använder jag och varför?

De kosttillskott jag använder kommer i Sverige från Alpha Plus. De är forskade på och anpassade för just funktionsmedicin, tillverkade i USA där de heter “Metagenicsoch är en bred, näringstät grund, anpassade till just det funktionsmedicinska användningsområdet och “helhets-tänket”.

Det är en genomtänkt trygghet både för mig och min klient.

* * * * * * *

Närbild på en brandgul liljas kronblad.(Här kan du läsa mer om min egen synbara förbättring när det gällde mina blodvärden, det kan vara intressant att se en konkret skillnad. I förändringen har jag använt mig av stresshantering, läkande kost och kosttillskott…)

* * * * * * *

Observera dock, att jag kan välja att avbryta vårt samarbete om jag upplever att kommunikationen eller arbetssättet inte fungerar. Jag tar mitt jobb på största allvar och gör mitt yttersta för att stötta din kropp, men om vi inte har samma syn på saken kan vi behöva avsluta samarbetet. Detsamma gäller för dig, men tänk igenom mina tre frågor överst på sidan – vad vill du och vad är du beredd att investera i form av energi, motivation och ansvar?

* * * * * * *

1. Nybesök 1,5 timme (med anamnes, samtal, avläsning av näringsvärden och planering för din fortsatta väg framåt), din investering i dig själv:  1050 kr

2. Återbesök 1 timme, din investering i dig själv: 850/600 kr (uppföljning var fjärde vecka eller enligt överenskommelse, med eller utan QMA-mätning).

Kostnad för kosttillskott tillkommer.

Summan erläggs vid mötet och jag tar i nuläget emot kontanter, kort, Friskvårdscheck-/kupong.

* * * * * * *

Är du intresserad av att veta mer för att bli klient, så når du mig enklast via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen!

// Linda