Dagens barn

Enligt Kundalinitraditionen gick vi 2011-11-11 in i Vattumannens  tidsålder, efter att ha levt i Fiskarnas tidsålder sedan 2000 år tillbaka. Det sägs innebära nya energier på jorden och stora omställningar som följer med detta skifte.

Denna växling kan förändra verkligheten för oss vuxna, men även för barnen, och det är viktigt att se helheten för att minimera risken att tappa bort varandra.

Men allra viktigast är förmodligen att våga ha ett öppet hjärta och stilla närma sig det som känns rätt och hjärtat. Magkänslan. Eller släppa taget och gå vidare.

Närbild på många små vita miniblommor mot gröna frodiga blad.

Jag har fastnat för två kvinnors texter om den nya tidens barn.

Den ena är Agneta Bentsen som skrivit boken Älskade indigobarn och kämpar för barnens rätt till så rena och problemfria liv som möjligt.

Särskilt brinner hon för att ge “bokstavsbarnen” hjälp att må bra i vår tid.

Den andra är danskan Anni Sennov, som skrivit boken Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna och kanske kan även hennes texter hjälpa oss att förstå varandra lite bättre.

Här följer ett tänkvärt utdrag ur Anni Sennovs bok, om vår tids barn och skiftet mellan den gamla och den nya tiden.

“En gång trodde människor att jorden var platt, och det var deras världsbild tills någon konstaterade att jorden i verkligheten är rund. Världen ändrade sig, trodde man, men i realiteten var det bara människors bild av världen som ändrade sig. Jorden hade ju hela tiden varit rund.

Nu är jorden på väg in i en ny tid, och en ny andlig verklighet öppnar sig i människors inre; en verklighet som hela tiden har existerat men som människorna på jorden inte tidigare var i stånd att uppfatta så att de kunde handla därefter.

Den rena andeenergin är just nu på väg att invadera jorden fullständigt. Den kommer inte som ett starkt bländande ljus eller som ett väldigt andeväsen som stiger ner från himlen, utan genom alla den nya tidens barn som föds nu och under de kommande åren med den rena andeenergin fullständigt integrerad i kroppen.

1995 var det år då alla barn föddes med indigoaura. 2012 är det år då enbart kristallbarn föds på den här jorden. Gemensamt för de här barnen är att de har en del helt annorlunda mänskliga karaktärsdrag med sig från födelsen än vad deras föräldrar och alla tidigare generationer har haft.

Föräldrar, far- och morföräldrar, förskolor och skolor, ja hela samhället står inför stora utmaningar när det gäller att uppfylla dessa nya barns framtida behov av bland annat utbildning och mänsklig utveckling. Hur är de här barnen funtade, och vilka behov har de – dessa framtidens vuxna?”

Om du tycker att detta är intressant, kan du läsa vidare om den nya tidens barn.