Cellens struktur

Det jag tänker, känner och äter påverkar min kropp ner på cellnivå.

Skiss på cellens uppbyggnad, med alla olika organeller.Vi människor består ner i minsta enhet av en cell och var och en av oss rymmer cirka 60 biljoner celler.

Tänk på saken, 60 biljoner enheter. Det är enormt.

I dessa 60 biljoner celler sker det  100.000-tals processer varje sekund, de delar sig dessutom konstantvilket kräver att varje steg av kommunikation mellan dem är optimal, så att alla funktioner, processer och signaler “sköter sig själva”… föreställ dig hur mycket som ska fungera i kroppen.

Ordet cell kommer från latinets cella och betyder “litet rum”. Man kan säga att alla kroppens funktioner finns i miniatyr på ett och samma ställe – i det lilla rummet. Därför är det så viktigt hur dessa små rum fungerar.

Det finns vissa celler som skiljer sig markant från andra – tex de röda blodcellerna och hjärnceller – men de allra flesta andra är uppbyggda på liknande sätt som på skissen här intill.

Varje liten cell är som en liten “fabrik” i miniatyr, med många olika funktioner på en minimal yta. Där sker ämnesomsättningen, vilket innebär hur kroppen har möjlighet att tillgodogöra sig de näringsämnen som kommer in i kroppen.

Vi består alltså av biljontals celler – vilket bara det är svårt att föreställa sig – som alla innehåller ett antal organeller, som cellens organ kallas.

Det är en cellkärna med DNA (vårt genetiska arv), cytoplasman som alla organeller simmar i, mitokondrierna (energicentraler) som fungerar som små “värmeelement” och håller värmen i våra kroppar, ribosomer och Golgiapparaten som hanterar demonterande aminosyrorna, vilka byggs upp till nya proteiner, lysosomerna som är små “sopstationer” för slaggprodukter samt cellens omslutande skal som kallas cellmembran – bland annat.

Om jag är frusen av mig, kan det vara sköldkörtelhormoner kopplade till energiproduktionen i mitokondrierna som inte konverteras. Om jag inte riktigt kan tillgodogöra mig proteiner kan det vara matsmältningsprocessen – till exempel läckande tarm –  som är ett problem. Och om jag har ett högt kolesterolvärde i blodet kan det vara en signal på att någonting i kroppen är i obalans…

…det kan vara lätt att distansera sig från obalanser eftersom det kan handla om komplicerade processer, men jag är högst delaktig i min egen kropps balans eller obalans. Vem skulle annars påverka min hälsa?

Tack vare cellernas förmåga att kommunicera väl med varandra, förlöper de flesta biokemiska processer som de ska. Men vi alla har cancerceller inom oss – eftersom det är någonting som i första hand kommer inifrån, men även kan påverkas av omgivningen – och det är om kommunikationen felar som det kan uppstå en eskalerande celldelning, vilket kan innebära cancer.

Meningen är nämligen att kroppens immunförsvar ska kunna skydda kroppen mot dessa haltande processer som accelererad celldelning och ta hand om cancerceller innan de hunnit ställa till med problem.

Därför kan man tänka på att stärka immunförsvaret och inte ge kroppen ännu mer att försvara sig emot.

Det finns mycket positivt att göra, både inom Medicinsk Yoga och läkande kost, för att skapa bättre balans i kroppen och  för hälsan. Det handlar om att skapa ett lugn i kroppen och förutsättningar för bästa tänkbara näringsupptag.

Är du intresserad av att veta mer om personlig yoga eller individuell kostrådgivning, så når du mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.