Syra/bas-balansen (pH)

Syra/bas-balansen handlar om att kroppens delar strävar efter ett visst pH-värde för bästa balans – idag är dock många av oss dessvärre något försurade.

Ett tiotal solgula krysantemum och små knoppar, samt gröna blad i en rabatt.pH-värdet innebär “ett mått på aktiviteten av vätejoner i en lösning”. För att översätta detta, kan man säga att olika delar av vår kropp behöver ha olika pH-värden för att må bra, magsäcken behöver ett surt pH (ca 1,7) för att hantera maten, medan blodet behöver vara lätt basiskt (7,38-7,42).

pH-skalan sträcker sig från 0 till 14. En syra har värdet 0 till 7, ett neutralt pH är just 7 och värdet 7 till 14 innebär att en lösning är basisk. Att magsäcken har ett pH på 1,7 beror på saltsyran som bryter ner maten. I tunntarmen sker det största näringsupptaget, varpå värdet är 7 och svagt basiskt.

Blodet i våra kroppar bör alltså ligga på ett pH runt 7,38 – 7,42. Om detta skulle sjunka är den medicinska termen acidos (försurning) och om det stiger är det alkalos. Båda av dessa tillstånd – när kroppen är för sur eller för basisk – kan vara skadliga för blodkärl och inre organ, därför strävar blodet efter ett
neutralt pH.

Vad i vår livsstil bidrar då till försurning?

* Mycket av det vi äter idag skapar syra i kroppen; till exempel kött, fisk, ost och ägg – för att dessa innehåller svavel- och fosforsyra.

* Dagens överkonsumtion av socker, vitt mjöl, vitt ris och andra raffinerade kolhydrater, samt kolsyrade drycker ger också översyrlighet.

Fruktsyra anses vara basbildande, men i stora mängder kan också bidra till syraöverskott, särskilt om tarmarna (matsmältningen) är försvagade, då det jäser och bildar mycket syra.

* Även stress och känslouttryck som ilska bidrar med sina kemiska reaktioner till försurning.

Äter du något av detta? Stressar du?

Om vi blir försurade försöker kroppen att hantera denna obalans på egen hand. För att skydda blodets pH placeras den överflödiga syran i bindväv, muskler eller leder. Det kan ta sig uttryck som smärta; huvudvärk och svullna leder kan vara ett tecken på försurning.

Dessutom försöker kroppen att kompensera det sura pH-värdet med egna basiska ämnen, till exempel mineraler ur skelettet. Eftersom vi ofta tillför kroppen syranbildande än basisk näring, måste det basiska tas från skelettet och det kan på så sätt skapa osteoporosbenskörhet i förlängningen.

Andra tänkbara symtom på acidos är för tidigt åldrande, högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes, allergier, fetma, nefros (njursjukdom), gallsten och försämrat immunförsvar. Även candidasvamp kan växa till i en syrarik miljö.

Så, hur kan vi då själva påverka pH-balansen i kroppen?

Vi bör alltså tänka på balansen mellan att minimera den syrabildande kosten samt tillföra basiska näringsämnen. När vi tillför mer basisk  mat (till exempel grönsaker) och/eller dryck, neutraliseras syran som sedan följer med urinet ut. Det är vad som krävs, eftersom syran inte släpper från bindväven på annat sätt.

Med den yogiska djupandningen kan man göra sig av med en del skadlig syra, men det optimala är att även fokusera på en hållbar läkande kosthållning med en stor del basisk näring.

Vill du lära dig mer om detta? Du når mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.