Ekologisk odling & hantering

Jag väljer i mesta möjliga mån ekologiskt odlade grönsaker och kött från ekologiska gårdar, för att vara rädd om mig själv och vår miljö.

Närbild på grön, uppskuren romansallat.Naturligtvis är det svårt att leva ekologiskt till 100% och många ifrågasätter hur dessa odlare och bönder kontrolleras, men som en vän till mig sade;

Jag äter hellre 90 % rätt än 100 % fel.

Och jag är beredd att hålla med om det.

Här är Ingrid Franzons ord, ur hennes bok Kanariefåglarna ryter.

* * * * *

“För tio år sedan var det svårt att hitta ekologiskt odlade livsmedel, men tillgången ökar hela tiden. För att stärka miljöskyddet behöver vi rikligt med antioxidanter, och det finns det mer av i ekologiskt odlade livsmedel. Danska forskare har nämligen kunnat visa att ekologiska grönsaker innehåler mer naturliga antioxidanter än konventionellt odlade.

Det stärker kroppens försvar och miljöskydd.

Tillgången är fortfarande störst i stora städer, med allt beror på efterfrågan. Låt den som ansvarar för livsmedlen och frysdisken i din butik få reda på dina önskemål. Ju mer vi konsumenter ställer krav på ekologiskt odlat, desto fortare kommer våra behov att tillgodoses.

Vid Livsmedelsverkets årliga kontroller av kravodlingar har man ytterst sällan funnit rester av bekämpningsmedel. I den mån man gjort det beror problemet sannolikt på att kemisk bekämpning använts i angränsande, konventionellt jordbruk. Kemikalierna sprider sig med vind och vatten eller finns kvar i jorden.
Det kan också hända att rester av bekämpningsmedel smittar via grundvattnet eller vattendrag.

Livsmedelsverket hittade till exempel rester av bekämpningsmedlet iprodion  i morötter från en kravansluten odlare 2002. På gården odlades morötter både konventionellt och ekologiskt. Morötterna fick inte längre säljas som kravodlade. Den strikta hanteringen gör att vi kan lita på att de kravodlade livsmedlen i handeln håller måttet.

Frågan är om ekologisk mat är värd pengarna. Svaret är väl att ekologiska livsmedel både innehåller mer näringsämnen och är bra för våra jordar. Användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel berövar jorden och därmed livsmedlen livsviktiga spårämnen och mineraler. En näringsobalans i jorden leder till näringsobalans i våra livsmedel.
Denna typ av obalans finns inte i ekologiska livsmedel.

Här följer en lista över vad som händer i vår kropp när vissa ämnen saknas
i kosten.

I jämförelse med traditionellt jordbruk har ekologiskt odlade livsmedel följande fördelar:

* Rikare på mineraler och spårämnen.

* Rikare på alkaloider och andra metaboliter, som är viktiga för tillväxt, läkning och hjärnans utveckling.

* Ger färre allergier.

* Innehåller fenoler, en antioxidant som växter producerar mot ohyra och sjukdom. Fenoler har också visat sig öka människans motståndskraft
mot sjukdom.

* Har högre näringshalt när livsmedel får mogna på plats.

* Utgör ingen risk för genmanipulering, som inte tillåts i ekologisk odling.

Jordbruk med bekämpningsmedel ökar risken för:

* Högre halter nitrater. Nitrater omvandlas till nitriter i matsmältningskanalen och bildar nitrosaminer, som ökar risken för cancer.

* Bekämpningsmedelsrester, som har en östrogenliknande struktur, ger obalans i hormonsystemet och ökar cancerrisken (non-Hodgkins lymfom, kronisk lymfocytisk leukemi och testikelcancer).

* Cancer i hjärnan, leukemi, inlärningssvårigheter samt andra störningar. Ungefär en miljon amerikanske barn lever på eller nära gårdar. De översköljs av bekämpningsmedel i luft, vatten, damm och från arbetskläder, som föräldrarna använder i jordbruket.

* Att jord och grundvatten överbelastas med giftiga ämnen.

* En obalans i jordens mikronäring. Övergödning av främst kväve (nitrat) och fosfor (fosfat) förändrar näringsvärdet och och bidrar till försurning när det når våra vattendrag och sjöar.

‘Ekologiskt odlat har för det mest en högre näringshalt, bekräftar Dr Worthington. Det är inte tal om stora skillnader. Om det till exempel finns 47 % mer C-vitamin i ett livsmedel innebär det bara några milligram. För några år sedan skulle man ha struntat i det, men nu vet vi att det finns ett viktigt samspel mellan näringsämnen.
Vad har det för konsekvens? Jo, en ökning av C-vitamin ökar effekten av
E-vitamin, folsyra och järn. Ökning av E-vitamin ökar effekten av selen och
A-vitamin. A-vitamin ökar effekten av järn och så vidare. Detta samspel gör att även små ökningar av de många näringsämnen som finns i ett livsmedel – eller en minskning av toxiska ämnen – har betydligt större effekt än vad som kan förväntas av ett enda näringsämne. I näringstermer är helheten större än summan av alla ingående delar. Små näringsskillnader är av stor betydelse.’

Om du äter ett livsmedel, som innehåller bekämpningsmedel, innebär det naturligtvis inte att du genast blir sjuk eller förgiftad. De flesta av oss äter små mängder varje dag. Men målsättningen är att skapa optimal hälsa och en livsstil, som minskar den toxicitet, som stressar din kropp.

Vi vill få till stånd en hälsosam utveckling. Det är  mot den bakgrunden som du rekommenderas att undvika livsmedel som kan innehålla bekämpningsmedel och att äta mat som är rik på näringsämnen.”

* * * * *

Är du intresserad av läkande kost för dig, genom en individuell kostrådgivning, så når du mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.