FAQ om Funktionsmedicin

Vad innebär funktionsmedicin?

Grunden är att återställa kroppens och organens funktioner, på ett individuellt sätt, beroende på klientens besvär och önskemål.

Närbild på en gul och rosa ros.Att jag som näringsrådgivare ska ta ansvar för helheten, se till hela dig och allt det du är.
Om du söker mig för att komma till rätta med obehag, smärta eller det du upplever som “obalans” ska jag ställa frågor för att kunna söka mig fram det som möjligen är orsak till de symtom du upplever.

Vi blir ett team som jobbar oss fram tillsammans; ger varandra feedback.

Och jag ska sedan behandla orsaken – inte enbart dina symtom.

Du kan ha besvär som uppkommer på grund av andra anledningar, till exempel kan din lever vara belastad – men jag behandlar inte direkt din lever, utan det som påverkar din lever. Indirekt avlastas därmed även levern.

Jag jobbar med frågeformulär och din sjukdomshistorik (jag vill veta det du kan berätta om ditt liv – även hur dina föräldrar och förfäder samt föräldrar har levt, spelar in i din historia) för att få en komplett bild. Vilken miljö du lever, bor eller arbetar i och vilka ämnen du omger/har omgett dig med, spelar in.

QMA, för analys av näringsämnen.Jag mäter av dina näringsvärden (extracellulärt = utanför cellen) med hjälp av en QMA (bilden), i det jag kallar för hälsoundersökning.
Jag kan komplettera med en hårmineralanalys för att att se dina mineraler (intracellulärt = i cellen) samt eventuella värden av tungmetaller.

Jag ger individuella råd om läkande kost, utifrån blodgrupp. Jag pratar om vikten av sömn, dricka (rent) vatten och att kunna sköta magen dagligen, det finns många bitar i pusslet för balans i livet.

Oavsett vad jag gör, ska jag ta hänsyn till organens funktioner, se kroppens helhet och stötta min klient på sin resa framåt.

I USA är functional medicine stort, du kan läsa mer om det här om du vill: www.functionalmedicine.org

* * * * *