…mikrovågsugn

Jag växte upp med mikrovågsugn som barn på 70-talet. Det var ju den nya tidens snabba och effektiva sätt att värma en måltid på, tina djupfrysta maträtter eller kanelbullar på ett kick och dessutom kunde man koka kola och knäck i den på bara några minuter! Helt otroligt.

Men för ett tiotal år sedan valde jag ändå bort att använda mikrovågsugn, för att det inte kändes rätt i min kropp. Först senare läste jag texterna nedan.

Närbild på min mikrovågsugn med förvaring för glasburkar.Det är alltså länge sedan jag “använde” någon mikrovågsugn, men i min hyresrätt fanns det en inbyggd och den förvarar jag glasburkar i – ett helt okej användningsområde för egen del, ett bra sätt
att utnyttja förvaringsutrymmet.

I sin bok “Kanariefåglarna ryter” (2005), skriver Ingrid Franzon skriver följande om mikrovågsugn:

“En hälsofara som många glömmer är mikrovågsugnen.

Du kanske för enkelhetens skull värmer middagen i mikron. Men se upp, den är inte lika ofarlig som du tror.

Traditionell matlagning görs med vågor av infraröda frekvenser. Denna direkta (grill) eller indirekta värme (gryta) värmer din mat i en skakande rörelse.

Mikrovågor är annorlunda.

De klarar inte att värma alla substanser. Mikrovågornas lägre frekvenser ger våldsamma “explosioner”, som kan värma vissa molekyler, till exempel vatten. Mikrovågorna startar en rotation. Ingen indirekt värme är möjlig eftersom hårt material inte tillåter att molekkylerna roterar. Tallriken förblir kall.  Mikrovågornas våldsamma rörelser river i eller “exciterar” molekylerna medan de värms.

Frågan är om det även här pågår ett världsomfattande experiment med människors hälsa. Forskning utförd i Schweiz av professor Bernhard H. Blanc, Lausanne och dr Hans U. Hertel, Bern, jämförde blod hos personer som hade ätit mat, som var upptinad i mikroågsugn med blod från personer som åt mat, som tillagades på vanlig spis.

Hos alla försökspersoner som åt mikromaten reagerade kroppens immunförsvar och blodet förändrades på samma sätt som vid en förgiftning. Dr Hertel berättar att ‘blodet liknar för övrigt det som vi ser hos personer som har förstadier
till cancer.’

Att tillfälligt äta mikrovågsvärmd mat är inte så farligt. De stora förändringarna i blodet gick tillbaka efter ett par timmar. Men dessa prover pågick endast i några få dagar. Ett kontinuerligt och rikligt bruk av mikrovågsvärmd mat kan ha andra effekter. Även vattnets molekyler sprängs av mikrovågorna, vilket betyder att inte ens tevatten bör värmas i mikrovågsugn.

Denna nyhet tystades ned och Blanc fick offentligt dementera sina fynd efter att resultaten publicerats. Det är en skam att aktier och industrins vinstandel går före människors hälsa, och det är verkligen dags att upprepa undersökningen i större skala. Man bör inte enbart mäta mikrovågornas effekt på maten, utan också hur intag av denna mat påverkar människor efter en dag, en månad, ett år och tio år.

När man använder mjukplast i en mikrovågsugn påverkas plasten av mikrovågorna så att kemikalier läcker in i maten. Dessa kemikalier anses leda till försämrad spermieproduktion och cancer.

En tolvårig flicka i södra USA fick höra att ett cancerframkallande ämne,
di-etylexyl-adepat (DEHA), finns i plastfolie. Hon fick också veta att USA:s Food and Drug Administration (FDA), motsvarigheten till vårt Livsmedelsverk och Läkemedelsverk kombinerat, inte hade studerat effekten av mikrovågor på mat. Claire undrade om cancerframkallande ämnen skulle läcka ut i mat som täcks av plastfolie när den påverkas av mikrovågor.

Tre år senare påbörjade Claire en undersökning med stöd av forskaren Jon Wilkes vid National Center for Toxicological Research i Arkansas, USA. Han bestämde sig för att hjälpa Claire, som testade fyra olika kombinationer av plastfolie och olivolja.

Hon upptäckte att det inte enbart var cancerframkallande ämnen som läckte ut från plasten till oljan, utan även xenoöstrogener, kemikalier som beter sig som östrogen. Xenoöstrogener har kopplats till låga spermieantal hos män och bröstcancer hos kvinnor.

FDA:s gräns för DEHA i mat är 0,05 delar per billion. I Claires experiment hade 200 till 500 delar DEHA läckt ut i oljan. Hennes resultat har publicerats i vetenskapliga tidningar och Claire vann första priset för elevforskning från the American Chemistry Society.”

* * * * *

Och Steven Acuff skriver följande i “Naturmedicin & hälsa” nr 18:

” En mikrovågsugn är nästan som att ha en radar eller telekommunikations-satellit i köket. Den större delen av strålningen går faktiskt genom dörren på ugnen och strålar omkring en meter i alla riktningar.

Strålningen pågår i flera minuter efter att den stängts av.

Miljöskyddsmyndigheten i USA beräknar att den allmänna bakgrunds-strålningen av mikrovågor ökar med 15 procent varje år. Istället för att dumdristigt utsätta oss för mer risker vore det klokare att begränsa mikrovågsstrålningen genom att inte ha en mikrovågsugn.

I Sovjetunionen förbjöds de 1976 efter studier som visade hur strålningen från radar påverkar hälsan. Vissa vanliga symtom är högt blodtryck, hormonstörningar, huvudvärk, yrsel, trötthet, lynnighet, oro, koncentrationssvårigheter, grå starr och till och med cancer.

Studier visar att mat som upphettats eller tinats i mikrovågsugn sätter igång skadliga förändringar i blodet och lymfan, vilket ökar risken för cancer.

I dagens Ryssland är mikrovågsugnar tillåtna, men den strålning som tillåts är bara en bråkdel av de nivåer som tillåts i västvärlden. I USA får mikrovågsugnarna stråla mest.

Mikrovågor omfattar ett specifikt område av mycket korta högfrekventa våglängder som rör sig med ljusets hastighet. Som Robert O. Becker skrev i sin bok ”The Body Electric” är kroppen elektrokemikalisk och allt som stör eller förändrar dess fina balans påverkar hälsan. Liksom en antenn tar kroppen upp mikrovågor med samma våglängd som solljus, naturens viktigaste vibration för många av kroppens processer.

Solen är livets källa, men mikrovågor tävlar med den livsviktiga energin från solen och påverkar de grundläggande kopplingarna i kroppens energetiska livsflöde. Medan solljuset pulserar som likström och inte orsakar värme, strålar mikrovågsugnar som växelström vilket skapar friktion och värme.

En mikrovågsugn har en magnetron, ett rör som skapar ett starkt elektromagnetiskt fält på cirka 2450 Megahertz. Dessa kraftfulla energivågor angriper kroppens eller matens molekyler och förändrar dess polaritet fram och tillbaka mellan positiv och negativ laddning miljontals gånger per sekund. Det får atomer och celler att röra sig i hög hastighet, vilket skapar friktion och värme, allra starkast påverkas syret i vatten.

Förutom den uppvärmande effekten blir det också icke upphettande effekter. Mikrovågor deformerar och sliter sönder molekylstrukturen och försvagar cellmembranen. Mikrober som virus kan enkelt ta över sådana skadade celler.

Mikrovågorna bryter också ned elektriska kretsar i nerver, stör hjärnvågor och den symmetriska balansen i nervsystemets energifält i sin helhet. Det gör helt enkelt sinnet slött och förvirrat. Brännskador inträffar också när folk öppnar ugnarna för att röra om i maten eller ta ut den. Det ger brännskador på ett djupare plan under huden, det gör att man inte så lätt ser skadorna. Barn bör inte använda mikrovågsugnar och de bör inte titta in genom luckan för att titta på maten medan den hettas upp eftersom alla ugnar läcker strålning.

Det finns också risk med att hetta upp vätskor i glas-, keramik- och plastbehållare. Även om vätskan inte kokar kan den explodera om någon rör den eller sätter en sked i den. Biprodukter från mikroförpackningar efterlämnar också gifter i maten.

Mikrovågsugnsindustrin har bara studerat problemen med strålningsläckage från ugnen. Varken producenter eller reglerande myndigheter har gjort blodtester på personer som äter mikrovågsbehandlad mat. De vill helst inte titta på vad som händer med hälsan när den omfattande strålningen slå sönder molekylstrukturen i mat som folk äter dagligen.

I Ryssland var man först med att undersöka detta och fann att mat som behandlats med mikrovågor hade 60-90 procent mindre näring. Särskilt vitaminerna B, C och E liksom mineraler var väsentligt lägre. Mikrovågorna bröt ned molekylerna på ett kaotiskt sätt och skadliga (radiolytiska) ämnen bildades. Även köttproteiner bröts ned. Cancerframkallande ämnen bildades i all mat som testades; i kött, mjölk, säd, grönsaker och till och med när man tinade frysta frukter och grönsaker.

I västvärlden uppmärksammades den skadliga potentialen hos mikrovågsbehandlad mat när den schewiziska forskaren dr Hans Hertel, med stöd av professor Bernard Blanc, gjorde ett experiment med frivilliga. 1991 publicerade de resultatet på sin forskning som påvisade att mikrovågsbehandlad mat utlöste lymfatiska problem och ohälsosamma förändringar i blodet som i stor utsträckning liknade de första stadierna av cancer.

Efter sitt experiment fann de även höge förekomst av cancer i matsmältningssystemet hos dem som åt mikrovågsbehandlad mat dagligen en längre tid. Det sänkte nivåerna av hemoglobin och immunceller.

Det skapade en obalans mellan det ”goda” kolesterolet HDL och det ”onda” kolesterolet LDL, Till och med morötter som var behandlade med mikrovågor höjde kolesterolet.

Hertel fann att det blev samma resultat vare sig man lagade eller bara tinade maten i mikrovågsugnen. Medan rå eller konventionellt tillagad mat gjorde blodet tunnare, gjorde mikrovågsbehandlad mat blodet tjockare och det klumpade sig. Det är inte så konstigt att många människor tar blodförtunnande medicin nu för tiden.

När dr Hertel började tala offentligt om riskerna med mikrovågsugnar, fick en schweizisk industrigrupp en domstolsorder som förbjöd honom att tala mer om saken. 1993 dömde en domstol honom för ”störande av handel” och förbjöd hans forskning att publiceras. Dr Hertel tog kampen vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 1998 dömde de att den schweiziska domstolens beslut att frånta honom rätten att tala var olagligt och de upphävde den domen. De beordrade också Schweiz att betala skadestånd till dr Hertel.

Hur ska man då värma maten?  För en god hälsa finns det ingenting som går upp mot riktig eld. Den elektriska spisen värmer maten med normal upphettning, vilket är mycket bättre än mikrovågsugnen. Men det bästa sättet är att värma upp maten är att använda gas eller vedeld, som värmer maten med en naturlig flamma, vilket ger den kraftfullaste energiladdningen.

Dr Rudolf Hauschka, en österrikisk kemist och personlig elev till antroposofins grundare Rudolf Steiner, gjorde ett smart experiment för att demonstrera den energetiska skillnaden mellan elektrisk-, gas- och vedspis (mikrovågsugnar fanns inte på den tiden). Han groddade vete med vatten som kokats på var och en av de tre spisarna och sedan kylts.

Han mätte sedan hur snabbt det groddade vetet växte under samma förhållanden. De som växte med vatten från gasspisen växte dubbelt så snabbt som vatten som värmts med den elektriska spisen. Med det energirika vattnet från vedspisen växte groddarna till och med tre gånger längre.

Den energetiska kraften hos riktig eld är bäst för strålande hälsa och självläkning.”

* * * * *

Är du intresserad av en individuell kostrådgivning för att lära dig mer om läkande kost och tillagningen av den?

Du når mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.