Agneta Bentsen om Indigobarn

För att förklara detta med Indigobarn på bästa sätt, kommer här ett utdrag ur Agneta Bentsens bok “Älskade Indigobarn”, med hennes egna ord.

Agneta Benstens bok "Älskade indigobarn", en grålila framsida med två små pojkar.“För flera tusen år sedan skrevs i profetior om vår tid att en ny ras skulle komma till jorden. Denna ras kallades den lila rasen. Barnen som föds till jorden nu i vår tid kallas för indigobarn.

Indigo är en lila färg med mycket hög frekvens.
Indigo är en vibration, en högre energi.

Indigobarnen föds med denna vibration och höga energi. Man kan se det i deras aura (energifält), som innehåller den indigoblå färgen.
Därav namnet indigobarn.

Vår tids barn, de nya barnen har en mycket hög frekvens. De har en snabbhet och en intelligens som är ny för oss, därför kan dessa barn kännas mycket jobbiga och besvärliga.
De blir lätt uttråkade och söker hela tiden nya utmaningar. Indigobarnen behöver stimulans och vägledning för att kanalisera sin energi rätt.

Om deras starka energi dämpas och vänds inåt med mediciner av typ amfetamin är risken stor att barnen blir destruktiva och hamnar i svårigheter. Många blir kriminella för att få utlopp för sin energi.

De kallas hyperaktiva och får ofta diagnosen Damp, ADHD, Autism, Asperger etc. Barnen ramlar in i utredningar och dumförklaras. När diagnosen är ställd händer oftast ingenting, men risken för amfetaminbehandling är stor. (…)

Diagnoserna ställer till problem för barnen när de som vuxna vill skaffa sig en olycksfalls- eller livförsäkring. Försäkringsbolagen försäkrar inte människor med Damp, ADHD etc

Indigobarn är vackra solar, om vi lyfter dem så lyser de. Drogar vi ner dem så blir de destruktiva och använder sin kraft fel. Alla indigobarn har inte Damp/ADHD och alla barn med dessa symtom är inte indigos.

Tyvärr överensstämmer Indigobarnens beteende alltför ofta med de listade symtomen på Damp/ADHD, varför de ofta får dessa diagnoser.

Indigobarnen började komma i mängder för 20 år sedan och har sedan dess hela tiden ökat i antal för att nu omfatta alla. De barn som är födda efter 1996 sägs alla vara indigos. De första Indigobarnenen föddes redan på 1920-talet.

Det var enstaka barn med en säregen förmåga och vilja att förändra och revolutionera. De kallades banbrytare och revolutionärer, de gick ofta våldsamma öden tillmötes.

En stor grupp föddes efter andra världskriget, de så kallade efterkrigsbarnen.
I denna babyboom föddes många indigobarn. De blev kända under 1960-talet som Hippies och startade “flower power”-rörelsen.De sjöng om fred på jorden och kärlek till nästan.

Tyvärr flödade knarket fritt bland hippieungdomarna och många fastnade i missbruk. De starkaste i den gruppen är idag far- och morföräldrar till dagens Indigobarn.De börjar bli gamla, men har inte slutat slåss för fred och
universell kärlek.

De har banat väg för den nya tidens barn och kallas för ljusarbetare. De arbetar oavbrutet för att rädda jorden, som ledare, lärare, healers, terapeuter,
forskare etc.

Indigobarnen har alltid betraktats som annorlunda, ofta besvärliga och svårhanterade. De föds som kungar och drottningar och beter sig ofta
som sådana.

De har en enormt stark vilja, de är smarta, kreativa, stolta, självmedvetna och ärliga. De är ofta mediala, inkännande och klarsynta. Hyperkänsliga, lättsårade, lättavvisade, känner ofta utanförskap. Står bredvid och tittar på.

Deras höga energi gör att de lätt blir destruktiva om de inte får rätt vägledning att kanalisera sin kraft till goda ändamål. De har ett mycket stort behov av att bli erkända och bekräftade. De är lättsårade och lättavvisade, därför handlar det ofta om svart eller vitt, allt eller inget. Det finns inget mitt emellan.

Detta gör att de ofta hamnar i konflikter. De kan känna att hela världen är
emot dem.”

Känner du igen något av det? Kanske kan du se på dina barn med andra ögon?

Det är viktigt att dessa barn får så ren, näringtät kost som möjligt i sin kroppar, med så lite tillsatser som möjligt – läs om näring för barn och unga.