Anni Sennov om Kristallbarn

Iskristaller på en spröjsad ruta till en ytterdörr.Texten om kristallbarn nedan är hämtad från
Annie Sennovs bok “Kristallbarn, indigobarn
och framtidens vuxna
”.

“Alla barn, som kommer till världen från 2009 och framåt, föds med en fullt utvecklad kristallaura.

I perioden 2004-2008 föddes alla barn med en blandning av indigo och kristallaura, och desto närmare 2009 barnen föds, desto renare kristallaura är de födda med och desto mer kristalliserade är de i kroppen, när de är helt kristalliserade kallas de kristallindivider.

De barn som föds efter 2013 kallas ”rena” kristallmänniskor eftersom de också är kristalliserade i deras nätverksenergi som har med deras socialiseringsförmåga att göra.

Kristallbarn är mycket rena och högfrekventa i deras energier, ärliga till sin natur och extremt sanningssökande i deras umgänge med andra människor. Till skillnad från indigobarnen saknar de helt det gränssättande element i deras personlighet, vilket lyckligtvis inte är något problem för barnen själva eftersom de är mycket medvetna om vad de tycker om och vad de inte tycker om samt vilka personer som är bra för dem att vara tillsammans med.

Kristallbarnen kompromissar inte i något sammanhang överhuvudtaget. De isolerar sig hellre från omvärlden om de själv anser att de är det enda acceptabla sällskap som erbjuds på många mils avstånd.

Inte ens mamma och pappa och de närmaste familjemedlemmarna är självklart utvalda att befinna sig i kristallbarnens närhet. De nya barnen omger sig inte frivilligt med människor som har en begränsad tankegång eller med människor som har styrande eller nedbrytande energier. Om föräldrarna beslutar sig för något annat än precis just det som barnet vill kan man vara säker på att det uppstår ett kaotiskt tillstånd inom kort.

På ett omedvetet plan bär kristallbarnen nämligen runt på en stark inre eld som kan få allt negativt omkring dem att brinna ned fullständigt.

Föräldrar till nya kristallbarn bör, om inte för deras egen skull, också för barnens skull snarast förändra deras aura- och energistruktur via en AuraTransformation™ så att den matchar barnens kristallaurastruktur. Därmed behöver barnen inte begränsa deras stora mänskliga mentala och/eller fysiska potential bara för att de är barn och för att föräldrarna inte kan följa med i barnens snabba utveckling både på det inre och yttre planet.

Faktum är att de nya barnen oftast inte har förståelse för det långsamma och ibland invecklade sätt att leva som många vuxna, med den gamla tidens energistruktur, praktiserar.

Framtidens kristallbarn använder sig uteslutande av genvägstangenterna på tangentbordet och har inte på något sätt lust till att använda gammeldags metoder från den tid då deras föräldrar var barn.

Gränssättning, konsekvens, ansvarskänsla, direkt konfrontation samt att tala sanning är kodorden i Den Nya Tidens uppfostran.”

Det är viktigt att dessa barn får så ren, näringtät kost som möjligt i sin kroppar, med så lite tillsatser som möjligt – läs om näring för barn och unga.