Personlig yoga

Genom en enskild session – en personlig yogalektion – för vi ett terapeutiskt samtal med fokus på dig och den förändring du söker i ditt liv, sedan får du rekommenderad personlig yoga som passar dig.

Närbild på en yogandes hand på knät, med tumme mot pekfinger, och tända ljuslyktor.Och om det blir ett helt pass eller några få övningar att börja med, märker vi när vi ses – eftersom vi utgår från dig och din situation just nu.

Men hur personlig kan yoga egentligen vara – och vad innebär det för dig?

Vi träffas i 1,5 timme, och  har ett samtal där du berättar om dig själv; hur ditt liv ser ut idag, hur det varit under din barndom, hur du vuxit upp och hur du mår rent fysiskt just nu.

Med den informationen lokaliserar jag eventuella energiblockeringar i din kropp. Till exempel kan känslor som sorg ta sig uttryck som tryck över bröstet eller nervositet och oro skapa magsmärtor.

Många av yogans övningar och pass kan hjälpa på bred front för att skapa lugn, dämpa smärta och lösa upp olika krämpor, men det går även att anpassa övningar och pass till vad just du kan må bättre av.

Lider du av stress kan det bli fokus på specifika övningar som lugnar och stärker nervsystemet, har du har mest problem med mage och tarmar eller ryggsmärta, kan du få övningar för just det. Det kan trots allt vara skillnad på var smärtan sitter vid utbrändhet, ryggsmärtor, spända axlar och migrän – även om stress kan vara grundläggande för dem alla.

I en enskild session blir det tydligare hur just dina energier flödar och om de har fastnat någonstans, så att det åsamkar dig smärta eller stelhet. Med hjälp av yoga som du kan utöva på egen hand i din vardag – som hjälp till självhjälp – kan dessa blockerade energier börja flöda igen, stressen reduceras och det skapas pauser av lugn i livet. Men vi börjar med små steg.

Yogiskt tänker man alltså att även känslor är energier, att de flesta av våra känslor har en orsak och att det är meningen att vi ska hitta och lösa upp eventuella blockeringar, att med yogans hjälp få energierna att flöda igen.

Och du som klient bör veta om att yogan i sig är kraftfull.

Yogan skapar inte smärta, oro eller ångest. Själva utövandet av yogan förvärrar inte läget, snarare kan yogan vara nyckeln som låser upp gamla blockeringar och känslor, som stängts in sedan lång tid tillbaka. När de känslor som varit nedtryckta och blockerade kan komma upp till ytan, kan det kan kännas som det uppstår en form av förstförsämring.

Men även om detta tar sig uttryck som obehag och smärta eller olust är det okej – det är helt okej att känna, att låta känslor komma upp till ytan för att känna på dem och släppa dem ifrån sig.

Ett känslominne är tidlöst, vilket betyder att det kan dyka upp långt i efterhand. När du kan känna in och acceptera det du känner eller tidigare har känt, är möjligheten att känslorna lämnar dig större än om du låser in, stänger för och trycker ner dem – vilket oftare tar sig uttryck i smärta och obalans.
Om du vill ta hand om dig själv och din kropp är yogan ett ypperligt sätt att göra detta på, särskilt om du vill ha guidning och stöd i processen.

Jag hade själv flera olika fysiska och emotionella reaktioner i mitt system när jag började yoga, men jag blev aldrig rädd eftersom jag visste att allt var i sin ordning. Att allt var som det skulle vara, just då. Och det gick över.

En förändring passerar sällan obemärkt – oavsett vad det handlar om – så jag lät tålmodigt processen ha sin gång, tack vare det stöd jag fick och svaren på frågorna som dök upp under mitt yogande.

Det är inte farligt att känna. Vi är bara så ovana vid det – särskilt om det är smärtsamt – att det är lättare att knuffa bort känslor, bita ihop och gå vidare utan att stanna upp.

Och vad får du ut av detta?

* Jag förklarar min syn på din situation just nu, samt det som har varit.
* Utifrån vem du är – hur du lever och hur mycket tid du vill/kan lägga ner på yogan – får du sedan anpassade övningar eller pass för dig.
* Du får en grundlig genomgång för att förstå hur yogan påverkar din kropp, din själ och ditt sinne – för bästa tänkbara lugn och avlastning i ditt liv.
* Utifrån hur du mår och vad du vill ha hjälp med, lägger vi upp en strategi för dig i den närmaste framtiden.
* …och möjlighet till coaching och stöd i processen, om du önskar det.

Din investering i dig själv är 950 kronor för 1,5 timmes session.

Med hjälp av yogan kan du få tid och möjlighet att andas långa, djupa andetag och återknyta kontakten med dig själv, om du haft någon.

För mig var det ett sätt att för första gången skapa en relation till mig själv och lyssna inåt – på vad jag kände, tyckte, önskade och ville…  det var som att jag påbörjade en befriande rening av hela mitt system.

Är det dags att glänta på locket till skattkistan du har inom dig?

Här kan du läsa om några allmänna saker som det är viktigt att tänka på.

Jag tar kontanter, kortFriskvårdscheckar och Friskvårdskuponger.

Du når mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.