Mer om vatten och vätskeintag

Som Dr F Batmanghelidj skriver i sin bok, “Din kropp skriker efter vatten“, är rent vatten är alltså överlägset för att mildra obalanser och smärtor i kroppen – ofta på grund av att vi dricker alldeles för lite vatten dagligen.

Här är några punkter av allt det han tar upp i boken, till exempel beskriver han törst som en signal om uttorkning av kroppen, redan där har det alltså gått för långt.

* * * * *

* “Trots att kroppen består av cirka 70% vatten, hjärnan av 85%, och vi gör av med flera liter varje dag – har vi aldrig stannat upp för att tänka; ’Om kroppen består huvudsakligen av vatten – varifrån får den då sin påfyllning om vi inte dricker vatten regelbundet?”

* ”Det är lösningsmedlet – vatteninnehållet – som reglerar samtliga funktioner i kroppen, inklusive aktiviteten för alla fasta ämnen som är upplösta i vattnet. Störningar i kroppens vattenbalans utlöser en uppsättning signaler som indikerar ’systemstörningar’ i de funktioner som är knutna till vattenmängden och dess regleringssystem.
Låt mig upprepa: samtliga av kroppens funktioner övervakas av och är knutna till ett effektivt vattenflöde. ’Vattenfördelning’ är det enda sättet att se till att inte bara rätt mängd vatten, utan dessutom de ämnen som vattnet transporterar – hormoner, kemiska signalsubstanser och näringsämnen – först når de viktigaste organen. Varje organ som producerar ett ämne som ska göras tillgängligt för resten av kroppen, kommer i sin tur bara att övervaka sin egen produktionstakt och produktionssätt och utsöndra ämnet i ’vattenflödet’ i enlighet med de kontinuerligt föränderliga kvoter som bestäms av hjärnan. När vattnet självt når till de ’torrare’ områdena kommer det också att utöva sina många vitala och förbisedda fysiska och kemiska reglerfunktioner.

“Eftersom vattenbrist på olika ställen i kroppen leder till olika symtom, signaler och komplikationer som för tillfället betecknas som sjukdomar, kanske många människor tror att vatten inte kan erbjudas som en naturlig lösning. (…) Men när de säger så, stänger de sitt sinne för nya möjligheter att förebygga och till och med bota många olika ’sjukdomar’ som beror på uttorkning. Det faller dem inte in att den enda boten för tillstånd som uppkommer när kroppen börjar bli uttorkad är vatten, och ingenting annat.”

“Kroppens vattenreglering kan delas in i tre olika steg, beroende på olika faser i livet. Den första är fostrets liv i mammans mage. Den andra är tillväxtfasen till dess fulla längd och bredd är uppnådda (ungefär mellan 18 och 25 års ålder). Den tredje är fasen från fullvuxen till dess personen avlider. Under fosterstadiets cellexpansion måste det vatten som behövs för att barnets celler ska växa hämtas ifrån mamman. Signalsystemet för vattenintag verkar emellertid produceras av fostervävnaden, medan effekten märks på mamman.
Den allra första signalen om fostrets och mammans vattenbehov verkar vara illamående på morgonen under graviditetens inledande fas. Att mamman mår illa på morgonen är en törstsignal från såväl fostret som mamman.”

* “Det börjar nu stå klart att på grund av en gradvis avtagande törstkänsla blir kroppen alltmer uttorkad från tidig vuxen ålder.
Forskningsresultat visar att vatten har många egenskaper förutom att vara ett lösningsmedel och ett transportmedium. Att man inte uppmärksammat vattnets egenskaper när det gäller hur kroppens olika funktioner styrs, har skapat den sorgliga förvirring som för närvarande präglar själva infrastrukturen i sår så kallade forskningsbaserade moderna medicin.
Vatten spelar sedan länge en välkänd, avgörande hydrolytisk roll i alla delar av kroppens ämnesomsättning, dvs vattenberoende kemiska reaktioner (hydrolys). Den rollen påminner om den kemiska kraft hos vattnet som gör att frön gror och producerar nya blommor och träd – vattnets krafter som används i livets egen kemi.”

* “De produkter som framställs i hjärncellerna transporteras på ’vattenvägar’ till sina destinationer i nervbanornas ändar för att överföra olika budskap. Det verkar finnas små vattenvägar, eller mikroströmmar, längs nervtrådarna som ’flottar’ det förpackade materialet längs ’leder’, så kallade mikrotubuli.
Proteiner och kroppens enzymer fungerar effektivare i lösningar av lägre viskositet (dvs när vattnet är mer lättflytande). Detta gäller för samtliga receptorer (mottagare) i cellmembranen. I lösningar av högre viskositet (dvs i uttorkat tillstånd) blir proteiner och enzymer mindre effektiva vilket eventuellt kan återföljas av törstkänslor. Slutsatsen blir att det är vattnet självt som reglerar kroppens samtliga funktioner, inklusive aktiviteten hos alla de upplösta ämnen som det transporterar runt. (…)”

* ”Om man inte känner igen kroppens törstsignaler kommer det utan tvekan att skapa svåra problem på grund av det nuvarande sättet att behandla dessa tillstånd. Det är alldeles för lätt att se signalerna som komplikationer i ett allvarligt sjukdomsförlopp och börja behandla signalproducerande uttorkning med komplicerade procedurer. Även om man skulle kunna behandla tillståndet enbart med vatten, kan olika läkemedel eller diagnostiska förfaranden genom ingrepp i kroppen påtvingas personen i fråga. Både patienterna och deras läkare måste vara medvetna om de skador kronisk uttorkning kan åstadkomma i den mänskliga kroppen.

Bland olika kroniska smärttillstånd kan nämnas buksmärtor, reumatisk värk och ledinflammation, kärlkramp (smärtor i hjärtat vid promenader och även i vila), smärta i ländryggen, smärta i benen under promenader (fönstertittarsjuka), huvudvärk i samband med migrän och baksmälla, inflammation i tjocktarmen med tillhörande förstoppning osv.

Enligt det nya synsättet bör alla dessa smärttillstånd behandlas med en justering av det dagliga vätskeintaget. Minst två och en halv lite vatten per dygn bör intas under ett par dagar innan traditionella analgetika eller andra smärtstillande läkemedel ges, såsom antihistaminer eller syrahämmare. Och långt innan permanenta lokala eller allmänna skador kan uppkomma och få status som irreversibla (obotliga) sjukdomstillstånd. (…) ”

* * * * *

Det här är intressant, tycker jag. Kanske kan vi räta upp balansen mer än vi tror genom att dricka mer vatten, hur enkelt det än låter? Kanske behöver det inte vara så svårt. Dr Batmanghelidj skriver vidare om att vi ofta har svårt att skilja på hunger och törst;

* * * * *

“Det centrala kontrollsystemet i hjärnan känner av om energinivåerna, som är tillgängliga för dess funktioner, är låga. Känslan av törst eller hunger härstammar också från låga energinivåer. För att hämta energi från det som finns lagrat i fettet behöver man hormonella frigörningsmekanismer. Denna process tar lite längre tid än hjärnans omedelbara behov och kräver viss fysisk aktivitet för frigörning av energi. Den främre delen av hjärnan får sin energi antingen från ’vattenkraft’ (hydroelektricitet) eller från sockret i blodomloppet. Hjärnans behov av vattenkraft är mer brådskande, och inte bara energin som tas från vattnet utan även dess transportsystem inom ramen för mikroströmmarna som är beroende av att få mer vatten.

Därmed uppkommer känslan av törst och hunger samtidigt för att tydliggöra hjärnans behov. Vi känner inte igen känslan av törst och tror att ’båda indikatorerna’ tyder på ett behov av att äta. Vi äter mat även då kroppen egentligen behöver vatten. Människorna som går ner i vikt lyckas skilja på dessa två känslor genom att dricka vatten före måltiden. De äter inte för mycket för att tillgodose vattenbehovet.”

* * * * *

Han anser även att ett högt kolesterolvärde är ett tecken på vätskebrist;

* * * * *

“Höga kolesterolvärden är ett tecken på att kroppens celler har utvecklat en försvarsmekanism mot det osmotiska trycket från blodet som drar ut vatten genom cellmembranen. Eller att det koncentrerade blodet inte kan frigöra tillräckligt mycket vatten för att ta sig igenom cellmembranet och upprätthålla normala cellfunktioner. Kolesterol är en naturlig ”lera” som när den hälls i cellmembranets mellanrum kommer att göra cellväggen ogenomtränglig för vatten. En alltför hög produktion och avsättning av kolesterol i cellmembranet är en del av den levande cellens naturliga skydd mot uttorkning. I levande celler som har en kärna är kolesterol det ämne som reglerar cellmembranets möjlighet att släppa igenom vatten. I levande celler som inte har en kärna kommer sammansättningen av de fettsyror som används för att tillverka cellmembranet att ge cellen möjlighet att klara sig vid uttorkning. Kolesterolproduktionen i cellmembranet är en del av cellens överlevnadssystem. Det är ett nödvändigt ämne.
Ett överskott av kolesterol pekar på uttorkning.”

* “Hur påverkas vi då av detta fenomen i vardagen? Svaret är enkelt. Tänk dig att du sitter till bords och att du blir serverad mat. Om du inte dricker innan du äter kommer matsmältningen att innebära en påfrestning för kroppens celler. Vatten måste hällas över maten i magen för att proteiner ska kunna brytas ner och separeras i sina grundläggande aminosyror. I tarmkanalen kommer det att krävas mer vatten för att behandla de olika ingredienserna i maten och skicka dem till levern. (…)
När hjärnan börjar inse att det råder allvarlig brist på vatten i kroppen, kommer den mitt i måltiden uppmana personen att dricka. Men det är för sent, eftersom skadan redan drabbat cellerna som klär insidan på blodkärlen. (…)
Om vi börjar inse att vatten är den viktigaste faktorn i matsmältningsprocessen så är nästan hela slaget vunnet. Om vi ger kroppen det vatten som behövs innan vi äter, kommer vi att ha vunnit kampen mot kolesterolbindning i kärlen.

Efter en längre period av reglerat vattenintag, så att cellerna blir ordentligt genomfuktade, kommer kolesterolets försvarssystem mot den fria passagen av vattnet genom cellväggen inte längre att behövas. Produktionen av kolesterol kommer att sjunka. De hormonkänsliga, fettförbrännande enzymerna  i kroppen har visat sig bli aktiva efter en promenad på en timme. De förblir sedan aktiva under 12 timmar. Det verkar också som om en sänkning av kolesterolhalten i blodet och promenader för att stimulera ”fettbrännarnas” aktivitet gör så att även det avlagrade kolesterolet bryts ner och blodpassagen genom redan blockerade artärer kommer att bli möjlig.

Genom att promenera två gånger om dagen – var tolfte timme – håller vi igång de hormonkänsliga fettförbrännande enzymerna (hormonkänsligt lipas) under dagen och natten och hjälper till att rensa bort överskottet av lipidavlagringar i artärerna.”

* * * * *

…här bör man även ha i åtanke att mycket av det vi dricker idag – till exempel koffein i kaffe, vitt, grönt och svart te, samt energidrycker och alkohol – är vätskedrivande och därför bör vi alltså dricka ännu mer vatten för att finna balans, istället för att skapa obalans och slitage i kroppens funktioner.

Tre turkosblå vattenglas med vatten i och ett liggande i en pöl av vätskaKom ihåg att du har din egen sanning – du avgör själv vad du anser om kroppens behov av vattenintag, men jag vill gärna tipsa dig om boken – den kanske ger dig en ny syn på ämnet?

Vill du nå mig, gör du det via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.