Kundaliniyoga

Medicinsk Yoga, som jag utövar och lär ut, är grundad på Kundaliniyogan.

Klassisk Kundaliniyoga är en av de allra äldsta yogaformerna, med ursprung i norra Indien och Tibet, samt rötter i den tantriska traditionen.

Närbild på en hand med tumme mot pekfinger, yogamatta och tända ljuslyktor.Tantra betyder att “vidga” och “frigöra” sitt eget medvetande.

För det är vad yogan i grunden handlar om; den personliga utvecklingen, att öka medvetenheten och självkännedomen.

Man har i utgrävningar funnit tecken på att yoga utövats sedan 5000 år, både genom analyser av de uråldriga hinduistiska texterna Vedaskrifterna och utifrån stensigill man funnit, som visade någon sorts yogaövningar.

Syftet var från början att hitta en disciplin för att vidga sitt medvetande och sedan sammanfoga det individuella med det universella medvetandet, och i det skapa en gudomlig förening – “yoga”.

Kunskapen om denna heliga teknik spreds muntligen i hemlighet, från mästare till lärjunge, från generation till generation. Yogi Bhajan – Kundaliniyogans förgrundsfigur – var den som tog yogan från Indien till väst och USA på 60-talet.

I sökandet efter andlighet, medvetenhet och självkännedom drog en våg av ungdomar till hans klasser i yoga, som en motvikt till de droger som nyttjades. Genom yogan denna andliga disciplin kunde de utveckla sina inre kvaliteter och vågen spreds över USA och sedan resten av västvärlden.

Ordet Kundalini kommer av kundala (sanskrit), vilket betyder “ringla“, “ihoprullad” eller “hårlock från den älskade”. Inom den hinduistiska mystiken är kundalini en kvinnlig kraft som symboliseras av en orm, enligt den yogiska filosofin kan det även symbolisera energin som ligger vid basen av ryggraden. När energierna väcks, går de som en spiral upp längs ryggraden för att ge hela kroppen, och slutligen hjärnan, näring i form av energi.

Denna kundalinienergi kan väckas vid den djupa yogiska andningen eller vid utövandet av övningarna i yogapasset, Kundaliniyoga är en kraftfull yogaform som syftar till att utövaren ska få mer kraft och energi.

Det finns de som hävdar att yogaformen är farlig – att man kan få psykiska problem vid “kundaliniresning”. Men det handlar om att utövandet av yogan kan släppa upp känslor som varit inlåsta upp till ytan, för att vi ska få en chans att hantera dem och gå vidare. Det går att likna vid känslor som väller fram, innan vi kanske är helt redo att ta itu med dem.

Det är viktigt att känna till detta och att alltid yoga mjukt, inkännande och dynamiskt – efter egen förmåga. Då är jag redo för det som kommer och jag får aldrig mer än jag kan hantera. Det handlar inte om prestation, utan om sin
egen resa.

Det centrala komponenten i kundaliniyoga är att lösa upp inre konflikter, stopp och blockeringar – så att allt inom dig kan flöda fritt. Så att du kan vara den du är ämnad att vara, den du i din själ redan är.

Visst låter det vackert? Ibland är det banne mig inte så lätt att vara den man är “ämnad att vara”. Livet liksom kommer emellan. Stress, familj, hundar, ungar, jobb och räkningar att betala, sömnbrist, fel sorts mat och tidsbrist så att jag inte hinner träna… lägger stenar på bördan. Men lugn.

Din intention är viktig. Det du föresätter dig att göra och klara av är lättare att hantera. Bygg inte för stora drömslott, skaffa dig inte för höga krav – var snäll mot dig själv och gör det du har tid och utrymme för. Någonting litet är bättre än ingenting. Kanske bara att andas långa djupa andetag en stund när du har vaknat eller innan du går och lägger dig på kvällen – för andas måste du ju.

Ett yogapass i Kundaliniyogan har alltid samma beståndsdelar i ett pass, som består av; andningstekniker, kroppsställningar, rörelsemönster, mantran och meditationer.

Det som skiljer Medicinsk Yoga från ren Kundaliniyoga är att den utvecklats till en terapeutisk form av ursprunget. Rörelserna görs något långsammare, för att fokus ska ligga på den djupa andningen, och den slutliga skillnaden är att Medicinsk Yoga är evidensbaserad – det betyder att det gjorts kliniska studier på den som visat positiva resultat på bland annat stresshormonnivåer, ryggsmärtor och hjärtproblem.

Är du intresserad av att skapa dig en egen bild av yogan, kanske utöka ditt eget medvetande och känna inåt? Du når mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.