Föräldrar och förebilder

Det är av allra högsta tänkbara vikt att de minsta människorna i vårt samhälle mår bra i sig själva. Kom ihåg att du som förälder har en stor del i det ansvaret.

Det påstår jag inte för att någon förälder ska känna skuld – jag tror att du är en bra mamma eller pappa – utan för att det är påfrestande för dem med allt som händer omkring dem i omvärlden, det vi vuxna måste uppmärksamma.

Jag är själv inte mamma ännu och kan inte sätta mig in i den rollen. Men jag är medmänniska, jag ser och hör många barn runtomkring mig, nästan dagligen. Och kanske viktigast av allt – jag vet själv hur det är att vara barn. Precis som du. Men i min roll som vuxen anser jag att jag har mitt eget ansvar att se barnen och hjälpa dem att växa upp till fantastiska varelser som trivs med sig själva. Alla vuxna har möjlighet att vara förebilder.

Barn och unga mår också bra av ett lugnt tempo i livet och läkande kost, motsatsen stressar dem mer än vi kanske förstår. Vi själva är ju stressade!
Och vuxna lider av stress, men barnen är ännu mer mottagliga, påverkbara
och förvirrade. Kom ihåg att se dem. Bekräfta dem.

Ett rött stenhjärta med texten "Omnia vincit amor" - kärleken övervinner allt.Vi kommer inte ifrån att barnen är vår framtid – och framtiden skapar vi i varje sekund – därför
är det så viktigt att vi är så närvarande vi kan i möten med varandra.

För även om vi vuxna springer runt i cirklar, halvt sönderstressade i våra ekorrhjul mellan Facebook, Twitter, mejl samt sms och möjligen funderar på en livsstilsförändring, så är det kanske barnen som tjänar mest på en förändring av kosten och att lära sig utöva yoga. Det går nämligen till och med att leka yoga med de minsta.

Eftersom de allra minsta saknar förmåga och vokabulär att uttrycka sig, tar sig stress istället uttryck som gråt, ilska, utagerande beteende och frustration eller instängda känslor med självdestruktivt beteende. Det kan vara smärtor i magen på det tysta barnet som vänder sig inåt, magen som är centret för energin och känslan för “jaget”. Eller känslor som stängs inne för att de inte passar sig att visa. Ger du dina barn utrymme?

När du har chansen att göra en stor skillnad för dina barn, ta den. Lyssna till dem, se dem och spendera tid med dem. Ta dem på allvar, de kan ha en stor förståelse och medvetenhet även som små. Barn känner, tänker och upplever.

Var varsam med den gåvan.

Vi vuxna måste reagera när barn och unga vuxna mår dåligt och agera på det, om de skär sig för att få utlopp för ångest, svälter sig eller hetsäter, om de dricker för mycket eller äter antidepressiv medicin för att de inte orkar utan.

Det är bara det att tiderna förändras, allting går fortare, energierna blir allt högre och känsligare – och barn är mer mottagliga, de ser och hör mer än vi tror och det innebär även att vi vuxna måste bli allt mer flexibla i förändringen för att kunna stötta dem. Se dagens barn. Bekräfta dem.

Du känner väl också att tiden går allt fortare, tekniken utvecklas snabbare, barnen lär sig mycket mer än vi gjorde i samma ålder – vart är vi på väg?

Många av oss vuxna skapar gärna en till synes trygg värld i en otrygg omvärld, av saker som är bra och fina att ha, vilket leder till konsumtion och i vissa fall lyx. Ett bra [välbetalt] jobb, snabb [dyr] bil, snygga [trendiga] märkeskläder, extraordinär [stylad] inredning, välplanerade [all inclusive] semesterresor till solen och gärna flertalet [prestigefulla] aktiviteter på gång samtidigt, mest för att kunna bevisa att vi är kapabla att hålla många bollar i luften utan att tappa dem – om det så är barnens eller deras egna kvittar, allt går liksom runt runt.

För att det ska vara så. Vi vill såklart inte vara sämre än någon annan – särskilt inte en sämre förälder.

Och vad vill barnet helst av allt ha? Precis. Din närhet, uppmärksamhet och kärlek – men särskilt din tid. De vill få vara med dig, bli sedda och hörda. Få spegla sig i dig och lära sig om sitt eget värde. Är du där?

Får vi vuxna barnen att känna sig värdefulla?

Som det ser ut nu med tidiga morgnar, heltidsjobb som ska kombineras med lämning och hämtning på dagis i en allt snabbare karusell och fritidsaktiviteter eller träningar på det, är det viktigt att varje dag får en förälders intresse, tid
och uppmärksamhet.

Vi vet ju att stress kan leda till problem och obalanser som kan bli allt värre om vi inte förändrar vår livsstil i god tid. Inte sant?

Lär dig mer om dagens barn, om indigo- och kristallbarnen.

Här kan du läsa om näring för barn och unga samt tillsatser att se upp med.

Har du frågor, når du mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.