Kinesisk medicin (TCM)

Traditionell Kinesisk Medicin – TCM – är en del i min kosthållning, kan man säga. Men det handlar kanske mer om “helheten” än om just kosten.

Det som fascinerar mig med kinesisk medicin är det holistiska tankesättet, att kropp och själ hör ihop. Det är en läkekonst som framgångsrikt funnits och använts i Kina sedan flera tusen år tillbaka, med fokus på att stärka kroppen och återställa balans.

Små svartvita smycken bredvid varandra, föreställande yin och yang.Man utgår från begreppet om yin och yang, som i Makrobiotiken. Yin och yang är motpoler i universum, de är motsatta men ändå kompletterande krafter där den ena inte kan existera utan den andra. Yin är en metafor för det kvinnliga och yang för det manliga.

Det kinesiska ordet dao (tao) är ett annat viktigt begrepp i kinesisk filosofi. Dao betyder “livsprincip” eller “rättesnöre” – vägen vi ska vandra om vi lever riktigt. I kinesisk medicin står dao för att leva i balans med världsalltet, man bör följa dao för att bevara sin hälsa och få ett långt liv.

I kinesisk medicin utgör de fem elementen ännu ett viktigt begrepp – trä, eld, jord, metall och vatten – som i Ayurvedan. De fem elementen handlar om faser eller rörelser och beskriver förloppen i såväl människan som i kosmos. de delas upp i den närande cykeln och den kontrollerande cykeln, och de är viktiga när betydelsefulla både vid diagnos och behandling.

Cyklerna mellan de fem elementen kan kan användas som förklaring till sjukdomsutveckling i kroppen, varje individ anses dessutom präglas av ett eller flera element.

Enligt kinesisk medicin består vi människor av fem olika substanser: qi (livsenergi), blod, essenser (jing), kroppsvätskor och shen (livsande.)

Qi är det begrepp som hela den kinesiska medicinen baserar sig på – och människor har två källor till qi. Det första är det qi vi har med oss när vi föds, som kommer från våra föräldrar. Den andra källan består av två delar, dels luft och dels mat och dryck.
För att man ska bevara sitt qi är det viktigt att vistas ute i frisk luft, sova och äta på regelbundna tider. Även träningsformer som tai chi (yoga) kan stärka qi.

Inom kinesisk medicin, som inom Ayurvedan, finns meridiansystemet
de banor där kroppens qi eller prana flödar fram, och utefter dessa ligger de akupunkturpunkter som betraktas som “tillträdesplatser till meridianens energiflöde”.

Kroppens organ delas upp i zang (producerar och bevarar qi) och fu (behållare), och enligt en meridianklocka vet man vilken tid på dygnet som qi flödar i en viss meridian.

Det har betydelse både för behandling och manifestationer av obalanser.

Varje organ kopplas till ett element, till en årstid, ett sinne, en smak, en vätska, en känsla och så vidare. Man pratar även om de sex klimatfaktorerna – vind, kyla, fukt, eld, torka och sommarhetta – samt de sju känslorna – glädje, ilska, oro, melankoli, sorg, rädsla och skräck.

Utifrån alla dessa begrepp finns det metoder för att ställa diagnoser. Förr i tiden kunde läkaren smaka på sin klient, eftersom smaken säger en hel del om människans tillstsånd. Men idag använder man andra metoder, som att observera, lukta och lyssna, utfrågning, pulsdiagnos och tungdiagnos.

Puls- och tungdiagnosen är de viktigaste diagnosmetoderna – att kunna urskilja olika typer av pulsar är en av de stora konsterna i kinesisk medicin.

Utifrån dessa diagnosmetoder vägs informationen samman och analyseras. Man identifierar sjukdomsmönster och den obalans som ligger till grund för symtomen.

Kroppen ses som en helhet och en obalans på ett ställe får därför återverkan på hela kroppen. Beroende på var obalanserna uppstår ser symtomen olika ut.

Källa: Kinesisk Medicin, traditionell läkekonst i modern tid, av Suzanne Schönström

* * * * *

Jag uppskattar tanken på människan som en helhet, där allt man gör och hur man lever speglas i kroppen. Genom att se tillbaka på hur man levt, bör man då kunna rikta upp de bitar som inte riktigt varit optimala.

Jag tycker även om ordet balans, att det är det vi eftersträvar. Personligen blandar jag in några av dessa begrepp när jag ställer frågor till min klient. Att plocka diagnosticeringsmetoder från olika läror ger ett brett och intressant spektra, anser jag.

Vill du lära dig mer om läkande kost för dig eller personlig yoga? Du når mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.