Jordnötter

Jordnötter har starka allergener, vilket innebär att om man har en födoämnesallergi så kan jordnötter framkalla en reaktion med andnöd och svullnad – en så kallad anafylaktisk chock.

Detta innebär att histaminer i immunförsvaret släpps fritt i blodet och utvidgar blodkärl samtidigt som slemhinnorna reagerar med svullnad. Ibland behövs en dos adrenalin för att dämpa reaktionen, som faktiskt kan förvärras av astma
och födoämnesallergi.

Men det gäller också att hitta svaret på frågan varför immunförsvaret reagerar så starkt?

Idag serverar man inte längre jordnötter på till exempel flygplan eller offentliga byggnader, det kan alltså vara tillräckligt att reagera på dessa ämnen i luften, vilket tyder på utvecklingen när det gäller intoleranser och kraftiga reaktioner – det vill säga att människor blir allt känsligare och mer mottagliga.

Men, man kan få en mycket lindrigare reaktion och första gången man exponeras för födoämnet behöver det inte hända någonting egentligen. Dock har kroppens immunförsvar skapat antikroppar som skydd, därför kan nästa möte med ämnet ge en mycket starkare reaktion.

Det här behöver inte alls hända, men det kan vara bra att veta om hur starka allergener vi omger oss med, om vi ser att det händer någon någonting.

Är du intresserad av läkande kost för just dig eller en individuell kostrådgivning, så når du mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.