Mer om mudras

I yogan instrueras ofta Gyan Mudra – tumme mot pekfinger – eller någon annan fingerposition. Varför är det så och vad betyder det? Jo, något så tillsynes enkelt som att hålla ihop fingrarna på olika sätt, påverkar faktiskt olika områden i din hjärna på ett positivt sätt.

Jag väljer att använda Göran Bolls ord och han beskriver det så här;

“Ser vi rent mekaniskt på hjärnan och dess relation till de hand- och fingerkombinationer som olika mudras innebär, så styrs dessa från specifika områden i hjärnan. Händer och fingrar upptar ett mycket större område i hjärnan än till exempel vad hela armarna gör.

Rörelsekontroll, vilket detta handlar om, utövas av en grupp centra i hjärnan som kallas de Basala Ganglierna, stora anhopningar av nervceller på djupet i Storhjärnans hemisfärer. Genom de basala gangliernas impulsutbyte med den motoriska hjärnbarken och andra centra i hjärnstammen, sker en samordning och finjustering av olika muskelrörelser – och en anpassning av alla musklers spänningstillstånd.

Komplexa viljemässiga muskelrörelser som kräver precision behöver ett stort antal nervceller till sitt förfogande. Dessa rörelser påverkas från ett område av Hjärnloben i samarbete med den Motoriska Vindlingen och Känsel Vindlingen som ligger strax bakom den, men också av Lill-hjärnan och Hjärnstammen.

Vi kan alltså se tydligt att de olika fingerkombinationerna påverkar hjärnan, speciellt när de görs i kombination med olika mantra. Någonting händer. Detta kan man läsa i vilken medicinsk textbok som helst.

Olika hand- och fingerkombinationer har också en direkt påverkan på hjärta och lungor. (…) I den österländska traditionen ses traditionellt kroppen som en mikrorepresentation av hela universum och den hålls vid liv av samma grundenergi som genomsyrar alltet – det yogan kallar Prana. Prana är enligt det yogiska synsättet den grundläggande, mest vitala energienheten i universum – den oförstörbara, allt genomsyrande kraften.

Olika yogiska tekniker handlar om att kontrollera flödet av prana. Yogan säger att när du kontrollerar detta flöde, samtidigt som du på ett praktiskt plan kontrollerar din kropp och ditt sinne, kontrollerar du både fysiskt och mentalt flödet av energi i universum.

Det praniska flödet kan från det yogiska perspektivet styras och dirigeras – och det är bland annat genom andningstekniker (pranayama) och varierande positioner med händer och fingrar (mudras) som vi på olika sätt och i olika riktningar styr flödet av prana genom kroppen.”

Den fingerställning jag skrev om i början av stycket känner du kanske till – Gyan Mudra, där man för ihop tummen och pekfingret på respektive hand, sedan låter man händerna vila på varsitt knä med handflatorna upp emot taket och de övriga fingrarna avslappnat utsträckta.
I denna mudra representerar fingrarna olika delar av dig; tummen – jaget (du själv) och pekfingret – kunskap; det innebär alltså att lyssna inåt. Du har redan all visdom djupt inom dig. Det kan bara vara svårt att höra den för allt buller, stök och alla höga ljud runtomkring…

Det är därför det kan göra ont i magen när det känns som vi valt fel. Vi har svaren, erfarenheten och kunskapen inom oss – det är när vi går emot magkänslan som det känns… “fel”. Även om det kan vara luddigt, subtilt och obekvämt. På samma sätt kan det kännas riktigt rätt i magen – om så bara
för stunden.

Varje finger på din hand spelar en roll i de punkter, områden och linjer som binder samman hela energisystemet. Till exempel symboliserar;

* Tummen – Jaget, egot, din personliga kreativa drivkraft

* Pekfingret – Kunskap, visdom, självkänsla och expansion

* Långfingret – Karma, din uppgift i livet, mod, att ta ansvar

* Ringfingret – Intuition, nervstyrka, relationer, vitalenergi och hälsa

* Lillfingret – Kommunikation, mental kraft

Dessa fem fingrar på varsin hand kan tillsammans skapa flertalet mudras, som redan nämnda Gyan Mudra, Bönemudra och Björngrepp för olika syften, så som balans, ökad expansion, ökad koncentration och för att stärka hjärtat.

Vill du lära dig mer om dessa mudras genom Medicinsk Yoga? Du når mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.