Lungor & luftrör

Lungorna är fantastiska verktyg för att kunna syresätta kroppen optimalt.

Blå himmel, sol och vita moln, en känsla av friskt syre.Tänk bara på att vi klarar oss mat i några veckor, vätska i ett par dagar – men syre klarar vi oss inte utan mer än några minuter.
Efter bara fyra minuter kan hjärnan ha förändrats för alltid av syrebrist… det säger allt.

I botten av lungorna finns – alveolerna – lungblåsorna – där utbytet sker mellan syre och koldioxid. Gammal och ny luft. Genom en inandning tar vi in friskt syre och vid utaningen lämnar koldioxiden – som är en restprodukt av cellandningen – kroppen. Fantastiskt.

Vi ska vara rädda om lungorna och använda dem på bästa sätt. Att röka är naturligtvis det mest effektiva sättet att skada kroppens förmåga till syreupptag.

Att lära sig andas långa djupa andetag och att yoga är både läkande för kroppen och visat sig sänka stresshormonet kortisol, läs gärna mer om studier på medicinsk yoga.se – både svensk och internationell sådan.

Vid förkylning, hosta och slem kan andningen vara ansträngd, då gäller det att avstå från den kost som skapar fukt i kroppen och är slembildande – till exempel komjölksprodukter, frukt, socker och fläsk.

Vid till exempel bronkit, inflammation i luftrören, är det viktigt att fokusera på den läkande kost som dämpar den inflammatoriska processen.

Även astma är en inflammation där det är viktigt att fokusera på läkande kost och minimera den slembildande, inflammationsdrivande. Så här skriver Zarah Öberg om just astma:
“Astma är ett av de vanligaste inflammatoriska tillstånd som vi människor har i våra lungor. Nästintill alltid är astma förknippad med tarmproblematik, eftersom alla kroppens slemhinnor hör ihop. Det kan också finnas kopplingar mellan astma och histaminrika livsmedel, samt mellan födoämnesintoleranser och astmareaktioner.”

Yogiskt säger man även att astma är kopplat till hjärtatdet fjärde chakrat – och känslor. Låser du in känslor eller kan du ventilera dem…?

Källa: Chakrasystemet, Göran Boll

Vill du lära dig mer om din kosthållning genom en individuell kostrådgivning eller hitta passande personlig yoga för dig, en stund för vila i vardagen?

Du når mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.