Lymfsystemet

En vågbrytare med skummande vatten kring.

“Lymfsystemet är viktigt för att kroppen ska kunna försvara sig mot infektioner av olika slag.
Systemet består dels av så kallade lymfatiska organ vilka bildar speciella celler som deltar i försvaret mot infektioner, dels av ett nätverk av lymfkärl som transporterar en vätska som kallas lymfa.

Lymfan består av överskottsvätska som finns mellan cellerna, och som pressats ut i början av blodomloppets kapillärer. En del av vätskan sugs upp igen av kapillärerna, och en del sugs upp av lymfkärlen och bildar lymfan, som innehåller också proteiner och vita blodkroppar. Under ett dygn bildas 2–4 liter lymfa. Lymfsystemet når hela kroppen utom hjärnan.” källa: 1177.se

Det handlar alltså om att lymfsystemet ska skydda kroppen mot infektioner och transportera lymfan från vävnadsvätskan till blodet, bland annat. De lymfatiska organen är lymfkörtlarna, mjälten, brässen/thymus och lymfatisk vävnad – till exempel halsmandlar eller tonsiller.

Det som är viktigt att veta gällande lymfsystemet och lymfan, är att systemet inte har en egen pump, såsom hjärtat pumpar blodomloppet.

För att undvika stagnation av vare sig energier eller vätskor, är det viktigt för kroppens immunförsvar att hjälpa flödet av lymfvätska på traven. Detta kan man göra bland annat genom att vara fysiskt aktiv – musklerna hjälper nämligen cirkulationen i lymfsystemet.

En annan lösning är att utöva Medicinsk Yoga, där det finns specifika övningar som verkar extra för flödet av lymfvätska.

Dessutom bör man tänka på att minimera den kost som trögar ner flödet av lymfvätskan, till exempel svamp, eftersom flödet är ett bättre skydd för hälsan.

Är du intresserad av att lära dig mer om läkande kost för just dig, eller att börja utöva lugnande Medicinsk Yoga?

Du når mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.