Armar & händer

Vid smärta och värk i armar och händer kan det handla om förslitningsskador, kanske tunga lyft i arbetet under en längre tid?

Närbild på en daggkåpa med stora droppar dagg.Det kan vara reumatiskt betingat, vilket innebär en inflammatorisk process i kroppen som kan mildras med hjälp av det läkande kost, istället för att äta sådant som gör värken värre.

Ofta vet vi knappt om hur kosten påverkar hälsan.

Du kan vara intag av så mycket syrabildande kost – till exempel kött, alkohol och socker – att kroppen är försurad. Denna syra kan fällas ut som kristaller och sätta sig i bindväven eller lederna, som ett skydd om blodet riskerar ett surt pH-värde – vilket kan vara väldigt allvarligt och leda till akut sjukdom.

Yogiskt är armar och händer kopplade till hjärtat – det fjärde chakrat – så det kan handla om känslor som hållits inne och inte fått utlopp. Det kanske inte har funnits utrymme för det i livet, någon annan har kanske behövt mer uppmärksamhet, omtanke och planering.  Men nu kan det vara dags.

Känslor är energier och någonstans måste känslorna ta vägen. Även om det är en undantryckt, ignorerad känsla så vill den göra sig påmind när tiden är mogen. Och kom ihåg att ett känslominne är tidlöst – hur märkligt det än kan verka att en känsla gör sig påmind efter tio, tjugo eller trettio år.

En känsla har inget begrepp om tid, den vill komma upp till ytan, bli känd på och sedan lämna kroppen.

Funderar du på om du har ätit mycket syrabildande kost eller hållit ner känslor du inte velat kännas vid? Personlig yoga och läkande kost kan vara din väg.

Du kan nå mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.