GMO – genetiskt modifierad organism

Mörkgrå moln på himlen och svarta fåglar.Genmodifiering är någonting vi bör akta oss för, eftersom det är så pass nytt att vi inte vet hur det påverkar oss människor.

Enligt Wikipedia betyder GMO:
“Genetiskt modifierade organismer, där man på ett målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha. Benämningen GMO avser oftast växter – till exempel GM-majs, GM-potatis och GM-raps – men kan också avse djur och bakterier. Vad gäller växter kan man göra dem resistenta mot bekämpningsmedel och skadeinsekter. Ordet genmanipulation förekommer i svensk massmedia för första gången 1977.”

Jag erbjuder lite mer skrämmande läsning om GMO:

* * * * *

“Senaste forskningen om GMO, GMO-majs, GMO-soja, GMO-raps och påverkan från GMO på reproduktion, sterilitet/infertilitet.

Ett bra argument till att undvika GMO är att de försök som har gjorts med djur, visar att djuren väljer bort GMO-livsmedel. Det visar oerhört mycket gällande detta, eftersom djuren är en bra indikator till om saker är bra för oss eller inte. De undviker faktiskt GMO-livsmedel ända tills att de svälter och då gör
ett undantag.

Ny forskning från Ryssland ger chockerande resultat i denna fråga, då en studie utförd av ryska motsvarigheten till amerikanska National Association for Gene Safety, nyligen blev officiell. De ryska forskarna fann att tredje generationen av hamstrar steriliserades med GMO-soja. Detta bekräftar tidigare forskning om att GMO påverkar fertiliteten, födelsevikten hos barn, ger ökad spädbarnsdödlighet och framförallt en påverkan i flera generationer.

Man brukar säga att det tar 3-4 generationer för att rätta till det som vi människor har ställt till med, så det är sannolikt inte förren om 3-4 generationer som vi ser resultatet av det som vi idag utsätter våra kroppar för.

I studien fick en grupp hamstrar äta normal kost utan soja, en grupp åt soja som var icke-GMO medan den tredje gruppen fick GMO-soja. Det fanns även en fjärde grupp med i studien, som fick ännu mer GMO-soja. Med samma genetiskt modifierade (GM) soja som produceras på över 90 procent av sojaarealen i USA, matades hamstrarna och deras avkommor under en period på två år, och på detta sätt kunde forskarna utvärdera de tre generationerna av hamstrar.

Först tog de fem par hamstrar från varje grupp, som alla produceras cirka sju till åtta kullar varje, totalt cirka 140 djur.

Det första problemet som påvisades var att den andra generationen av hamstrar hade en långsammare tillväxttakt och senarelagd könsmognad än normalt.

Angående fertiliteten så hade den grupp med icke-soja 52 avkommer,de med icke-GM-soja hade 78 och de med GM-soja hade endast 40, varav 25 procent av dessa dog. Den andra generationens GM-soja matade hamstrar hade alltså fem gånger högre spädbarnsdödlighet, jämfört med de 5 procent normala dödlighet som annars är förekommande.

För att sedan gå över till tredje generationens hamstrar, så är nästan alla avkommor i den tredje generationens GMO-matade hamstrar sterila. Nästintill alla i den tredje generationens hamsters förlorade även förmågan att få barn helt och hållet.

I den GMO-sojamatade gruppen fann man också en ovanligt hög förekomst av ett annars mycket sällsynt fenomen dvs: att det växer hår inuti djurens munnar.

GMO och försiktighetsåtgärden
Då GMO-livsmedel infördes först 1996, så har vi inte ens genomgått en hel generation för oss människor, vilket gör att vi inte har någon som helst kunskap om hur detta kommer te sig hos människan.

Att låta GMO-majs, GMO-soja, GMO-raps och exempelvis Aspartam fylla våra livsmedel är en ren chansning, vilket är oerhört oroande. Till saken hör också att merparten av befolkningen inte har en aning om riskerna som de utsätter sig själva och kommande generationer för.

I många fall gäller det som vi kallar för försiktighetsprincipen, vilket innebär att allt som inte är bevisat ofarligt skall användas i begränsad mängd eller i nolltolerans. När det gäller GMO, våra 100.000 kemikalier, flour, tillsatser, socker, vete m.m. så verkar detta inte gälla, vilket är märkligt och anmärkningsvärt. Med tanke på de studier som finns idag och alla de förfärande resultat som de visar, så borde nolltolerans vara det enda rätta.

Livsmedelsansökningar med GMO
Cirka 800 genetiskt modifierade livsmedelsansökningar har lämnats in till USDA, men inte en enda av dessa har en miljökonsekvensbeskrivning. Det är alltså inte bara människors hälsa , utan hela ekosystemet som sätts på spel. Och det blir allt tydligare att det inte finns någon återvända, eftersom GMO-pollen sprider sig med vinden och med insekter som pollinerar våra växter.

Det kan vara klokt att undvika de livsmedel som är GMO-framställda såsom GMO-majs, GMO-soja, GMO-raps och GMO-vete och alfalfa, som är en av de mest odlade GMO-grödor i USA. Även zuccini, socker från sockerbetan och framförallt majssirap bör undvikas i högsta möjliga grad.

I Sverige finns GMO-potatis, GMO-raps och GMO-majs finns i nästan alla våra halvfabrikat, främst som fruktos, fruktsirap, majsstärkelse eller majssirap.

GMO-grödorna bekämpas gärna med bekämpningsmedlet Roundup, som innehåller glyfosat. Monsantos Roundup är det mest använda ogräsmedlet i världen, och trots att de flesta tror att GMO-produktioner kan minska bekämpningsmedlet, så stämmer det inte. Användning av bekämpningsmedlet har istället ökat betydligt vilket är oerhört skadligt för båda naturen och
vår hälsa.

Glyfosat i Roundup kan orsaka:

* Skador på gynnsamma mikrober i marken, vilket ökar sannolikheten för infektioner hos grödor med jordpatogener.

– Sämre näringsupptag i växten.

– Minskad kvävefixering (växter med kvävefixering används vid ekologiskt jordbruk).

Annan forskning om GMO, visar samma resultat som ovan. 2005, rapporterade Dr Irina Ermakova, en ledande rysk forskare (National Academy of Sciences) att 50 procent av spädbarn till råttor som matats med genetiskt modifierad soja, dog inom tre veckors tid, detta jämfört med 10 procents dödlighet hos de som ätit icke-GMO. Råttorna växte dessutom långsammare och deras avkommor hade lägre födelsevikt. Den största delen av råttorna blev sterila utifrån samma mönster som hamstrarna.

Flera studier visar även att möss som matats med genetiskt modifierad soja fick förändringar i sina testiklar, däribland skador på de unga spermierna.

Det finns också gott om rapporter på grisar, kor och andra djur med reproduktiva problem när de matats med genetiskt modifierat foder.”

Källa: Mercola.com / zarahssida.se

* * * * *

Vill du lära dig mer om läkande kost genom en individuell kostrådgivning, så når du mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.