Gallblåsan & gallan

Närbild på en stor gul solros.“Gallblåsan är päronformad och består av 35-50 ml galla. Den består av en botten, en kroppsdel samt en hals. Gallblåsan ligger i en flack grop (leverbädden) på leverns undersida. Gallblåsan är fäst vid levern med bindväv.

Galla är en gul, svagt basisk vätska som bildas i levern. Gallan innehåller ämnen av betydelse för matspjälkningen i tarmen. Med gallan utsöndras 12-36 gallsalter per dygn. Normalt återupptas mer än 95% av de utsöndrade gallsafterna. Endast en mindre mängd utskiljs med avföringen.”

Källa: Bra Böckers stora läkarlexikon

Gallsalterna i gallan har förmågan att bryta fettsyrornas ytspänning och lösa upp fettsyran i vattnet och eftersom de bryts ner så smått går inte fettet förlorat utan kan tas upp i tunntarmen.

Det är bilirubin som ger gallan dess färg, det är en restprodukt från förverkade röda blodkroppar, vilka tas omhand av levern och sedan utsöndras det i gallan.
Pigmentet bryts sedan ner i tunntarmen  och en del av detta ger avföringen dess bruna färg.

Källa: Marieb, E. et al, Human Anatomy and Physiology, 7:e utgåvan, s.915-916

Orsaker till gallbesvär kan vara hårda klumpar av kolesterol, kalcium eller gallämnen, utkristalliseringen ger upphov till gallstenar. Kristallerna fäster på proteinfragment – lager på lager, högt kolesterol i blod/galla kan bidra till stenbildningen. Högt intag av lösliga fibrer minskar kolesterolet.

Prioritera rikligt med färska grönsaker. Ät alltid frukost, fiberrikt och undvik raffinerade kolhydrater och stärkelserik mat.

Källa: Läkande kost, Ingrid Franzon

Yogiskt säger man att gallan är kopplad till navelchakratdet tredje chakrat – och obalanser i gallblåsan kan vara fysiska besvär som ansiktssmärtor, tryck i bröstet, bitter smak i munnen, svårigheter att böja sig och bältros.

Psykisk obalans: gallan kontrollerar omdömet när det handlar om att fatta beslut. Obeslutsamhet är en obalans i gallblåsemeridianen.

Källa: Yoga och meridiansystemet, Göran Boll

Vill du lära dig mer om läkande kost för dig genom en individuell kostrådgivning?

Eller hitta personlig yoga som passar dig, för att dämpa stressen?

Du når mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.