Ayurveda

Yogan är nära förknippad med Ayurveda, en indisk läkekonst som helt enkelt betyder “kunskap om liv“, sammansatt av ayus  – “liv” – och veda – “kunskap”.

De äldsta ayurvediska texterna man funnit kommer från 100-talet. Kunskapen är i likhet med TCM (traditionell kinesisk medicin) en holistisk filosofi – vilket betyder att kropp, själ och sinne är viktiga för helheten – med fokus på klientens balans och energier, eller stagnationer och blockeringar.

Vi påverkas av allting och vi påverkar allting. Ingenting är isolerat.

Inom Ayurvedan finns tre olika doshor, kroppstyper, som benämns som VataPitta och Kapha. Dessa tre varianter kan appliceras på mycket annat i samhället, på allt ifrån hur vi beter oss, till länder och föremål – och syftet är att sträva efter balans mellan dessa tre doshor.

Vi föds med samtliga tre doshor inom oss i balans, men genom årens lopp präglas vi av omgivning och vår inre miljö, vilket kan leda till “övervikt” åt det ena eller andra hållet. Om det blir obalans i kroppen, handlar Ayurvedan om att återställa den ursprungliga balansen.

Varje dosha har sina specifika egenskaper, det här är bara några av dem;

Vata – präglas av elementen rymd och luft. Styr alla rörelser i kroppen (som hjärtslag och tarmperistaltik) och det centrala nervsystemet. Kommunikativ. Flyktig. Torr, kall, mycket snabb, lätt, bräcklig.

Pitta -präglas av elementen eld och vatten. Styr matsmältningen och ämnesomsättningen. Eldig. Målinriktad och klarsynt, ledare och ordningsman. “Medium”, het, snabb, lätt.

Kapha – präglas av elementen vatten och jord. Styr immunförsvaret. Stabil och pålitlig. Bekväm, vanemänniska. Sammanhållande kraft, omhändertagande, tålmodig. Oljig, tung, kall, långsam.

Hur detta sedan pendlar inom oss är högst individuellt, ingenting är skrivet i sten och allt är rörligt. Detta är bara en indikation på hur det kan se ut.

Enerigerna (prana) rör sig i våra kroppar och genom att undersöka eventuella blockeringar, kan vi undvika stopp och obalanser.

För mig personligen är Ayurvedan ytterligare ett sätt att arbeta med kroppen och sinnet energimässigt, det är ett avstamp ur ett annat perspektiv i det stora pusslet som individuella kostråd och personlig yoga innebär. Doshorna är en del i den helhetsbild jag skapar, när jag ser vilken klient jag har framför mig.

Om en person har en tydlig vata-obalans rekommenderar jag kost som lugnar nervsystemet – inte tvärtom. En pitta mår bäst av en specifik form av yoga och kost i kombination, en kapha-person mår bättre av något helt annat.

Så olika är vi.

Därför är det så viktigt att lära känna dig och den du är, vad du behöver.

Är du intresserad av att lära dig mer om läkande kost, når du mig via
detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.