Den nya tidens barn

Jag tycker om Anni Sennovs ord ur boken ”Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna”, så jag kliver ut vägen och låter dem tala.

“Vart är vi på väg?

Världen och hela livet är på väg i en ny riktning. Så är det med anden och livet – alltid i evig rörelse.

Det är bara i den förtätade materien på den här Jorden som tingen kan vara stilla och bevara sin form och struktur under mycket lång tid.

Om människorna kunde vara lika stilla som den mest förtätade materien skulle allt liv upphöra. Om en människa fastnar emotionellt helt eller delvis, mentalt eller fysiskt, och inte förstår eller förmår att flyta med i den eviga livsströmmen, blockeras livet och fysiska och psykiska obalanser uppkommer.

Det gäller därför att hålla sig i evig inre rörelse så att anden har optimala livsvillkor, och samtidigt komma ihåg att ge kroppen regelbunden vila så att de fysiska batterierna inte blir urladdade.
Det är nämligen inte sinnet som blir uttröttat – det kan hålla sig vaket mycket länge om det är något som verkligen håller oss intresserade.

Människornas behov av sömn och vila beror enbart på kroppen och hjärnan, eftersom det är de som arbetar för högtryck med att sätta allting i system, skapa ramar och hålla samman den materiella och den fysiska strukturen.

Hur många förälskade par är det exempelvis som sover bort tiden?

Inte många – de vill hellre leva, känna och sväva runt i sitt sinnestillstånd av ren njutning, och då får kroppens behov av vila vänta med att bli uppfyllt tills senare när livet, anden och energin inte går på samma högvarv. Det märkliga är bara att kroppen faktiskt inte blir riktigt trött när livet, förälskelsen och kärleken pulserar genom den med full kraft.

Livet och anden är nämligen just det livselixir som håller kroppen och materien igång med full kraft, och som skapar förutsättningar för ett längre fysiskt liv när allt i systemet går långsammare, tyngre och mer depressivt.

Vem har någonsin hört om människor som måste sova ut efter att den ”värsta” förälskelsen har lagt sig? Man ligger nämligen inte efter med vila om sinnet är livfullt och glatt.

Ande är liv, och om livet flyter på ett positivt sätt skapas en grund för att anden kan tillföra kroppen en ännu kraftigare livsenergi och starkare livsglädje
än annars.

Och vart är det då vi människor är på väg i denna tid? Vi är ständigt på väg att skapa mer utrymme i vårt mänskliga system, så att anden och livet kan fylla
oss helt.

Se bara på alla små barn med helt nya energier som strömmar in till Jorden denna tid, som inte låter sig kuvas av annat än kroppens fysiska begränsningar – och de vuxnas okunskap och bristande förståelse för den inre struktur som dessa nya varelser är utrustade med från födseln.

Till det yttre är barnen visserligen små och kan ännu inte vare sig tala eller förstå de vuxnas språk helt och hållet, men i sitt inre är de ofta utrustade med ett långt större andlig kapacitet än sina föräldrar och de vuxna medmänniskorna.

Som föräldrar, och vuxna överhuvudtaget, måste vi därför lära oss att lämna plats så att framför allt barnen – men också vi själva – kan utveckla vår ande via kroppen, så att vi kan leva vårt liv fullt ut. Dessutom ska vi hjälpa barnen att acceptera att fungera i de gamla ramarna och strukturerna tills dessa har förändrats så mycket att de matchar den nya tidens energi som barnen identifierar sig med i sitt inre. Världen är ju hela tiden på väg i riktning mot mer och mer av den nya tidens energi.

Alla föräldrar till den nya tidens barn har därför en stor och mycket ansvarsfull uppgift som ligger på deras axlar. Lyckligtvis är det många som kan lyfta och lösa den gemensamt, om de är öppna för det.

De vuxna representerar bron mellan den gamla och den nya tiden, och de ska lära sina barn att leva med fysisk och andlig balans i livet, samtidigt som de själva är en produkt av den gamla tidens yttre energi med fokus på allt som kan ses, höras och uppfattas.

Barnen kommer istället hit med en inifrånstyrd, intuitiv och totalt ostrukturerad andeenergi och livskraft blottlagd i deras system, fullt synlig även för de mest begränsade vuxna. Den här energin ska nu de vuxna lära sig att ta till sig som sin egen, och inte förhålla sig till den som om den vore en främmande kropp utifrån som ska hållas nere eller elimineras så snart som möjligt.

Den nya tidens barn är i allmänhet mycket kloka barn med stor mänsklig insikt och genom sin öppenhet för allt nytt kan de på flera sätt inspirera sina föräldrar och andra vuxna till personlig utveckling. Detta kräver dock att de vuxna är öppna och positiva till barnens insats i vardagen.

Alla kan se att den nya tidens barn är annorlunda jämfört med den gamla tidens barn. De är nämligen så fulla av liv att de nästan kan ta död på sina föräldrar, lärare och andra vuxna i omgivningen när de ger sig hän fullständigt. Om inte de vuxna själva har den nya tidens energi i sig, riskerar deras system ofta att bryta ihop flera gånger om dagen när de ska försöka följa med barnens både inre och yttre tempo.

Barnen har emellertid kommit hit för att stanna, och eftersom de hela tiden blir fler och fler eftersom de vuxna själva väljer att sätta dem till världen, är det ju de vuxna som måste hitta en bra och skyndsam lösning på eventuella samarbets- och kommunikationsproblem generationerna emellan.”

* * * * *

Här kan du läsa om Agneta Bentsens “Älskade Indigobarn” och Anni Sennovs ord om Indigobarn samt Kristallbarn.

Det är viktigt att dessa barn får så ren, näringtät kost som möjligt i sin kroppar, med så lite tillsatser som möjligt. Läs mer om näring för barn och unga här.

Här kan du läsa mer om Anni Sennov.