Sukralos (E955)

“Sukralos framställs genom selektiv klorering av vanligt socker, sackaros.

Från ett i högsta grad naturligt ämne får man ett helt naturfrämmande ämne som har tre OH-grupper utbytta mot kloratomer. Avveckling av olika typer av klororganiska ämnen har under flera decennier prioriterats särskilt högt i arbetet för en giftfri miljö. Exempel på sådana ökända ämnen är DDT, PCB, dioxiner, klorfenoler, fenoxisyror, freoner och klorerade lösningsmedel.

Det mesta av intaget av suckralos går kemiskt oförändrat genom matspjälkningskanalen och via toaletter och avlopp till reningsverken. I dessa bryts sukralor delvis ned med risk för bildning av nya klorinnehållande ämnen som hamnar i recipienter och slam. Deta kontrasterar bjärt till kommunernas och reningsverkens mångåriga arbete för att få kontroll över spridningen av klororganiska miljögifter.

Sukralos är ett sötningsmedel som är ca 500 gånger sötare än vanligt socker, vilket sannolikt innebär att halten kan vara så hög som ca 10 mg/l. Detta medför att om sukralos slår igenom som sötningsmedel kan hundratals kilo årligen gå
till reningsverken.

Introduktionen av sukralos är ett led i en allmän trend med ökande användning av sötningsmedel. Bakgrunden är en ny medvetenhet om att överkonsumtion av vanligt socker och andra ”snabba” kolhydrater medför hormonstyrd övervikt och en rad hälsoproblem.

Den naturliga lösningen är då kostomställningar med val av bättre kolhydrater.

Detta behöver kombineras med att vi successivt ställer om smaken så att vi föredrar lägre söthet. Artificiella kemiska sötningsmedel bidrar istället till att hålla sötsuget uppe på ett riskabelt sätt.”

Källa: “Öppet brev om sötningsmedlet Sukralos”,
Göran Petersson, Professor i Kemisk Miljövetenskap
Kemi- och Bioteknik, Chalmers Göteborg

* * * * *

“Sukralos är ett “nytt” sötningsmedel i Sverige. Det är sockerbolagens alternativ till sötningsmedel. Det tillverkas av socker och gynnar därför sockerbolagen.

Sukralos är en klorinerad sockerderivat som har godkänts av EU Kommissionens arbetsgrupp, trots att negativa effekter konstaterats i USA. Försäljningen av sukralos ökade snabbt i USA och Storbritannien under
namnet “Splenda”.

Trots att tillverkaren förnekar det, bryts sukralos ned i små mängder
1,6-diklorofruktos, en kemikalie vars effekt på människor inte genomgått adekvata tester. Djurforskning visar på stora problem då ämnet leder till att tymuskörteln krymper, lever och njurar förstoras, tillväxten minskar, röda blodkroppar minskar och det ger diarré.

Ju längre människor har använt produkten, desto mer omfattande har de negativa reaktionerna varit. Biverkningar efter regelbunden användning kan vara andnöd, depression, diarré, gaser, huvudvärk, illamående, ledvärk, magont, migrän, oregelbundna hjärtslag, påtänd, uppsvälld mage, yrsel, ångest.

Tänk till innan du själv blir försökskanin. Denna produkt vet vi för litet om. Under hösten 2005 introducerades sukralos i Sverige i fruktyoghurt
och ketchup.”

Källa: Kanariefåglarna ryter, Ingrid Franzon med Margareta Dahlberg

* * * * *

Vill du lära dig mer om läkande kost genom en individuell kostrådgivning, så når du mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.