Glukossirap (corn syrup)

“Billig glukossirap framställd från främst majsstärkelse ersätter nu alltmer vanligt socker i både godis och livsmedel.

Det framställs genom stegvis enzymatisk hydrolys av stärkelsens huvudkomponenter amylos och amylopektin. Utbytet av glukos kan bli över 95%. Majsstärkelse är den dominerande råvaran i USA. Majs är en högproduktiv gröda som där används alltmer, inte bara för livsmedel och foder utan också för stärkelsejäsning till etanol och fordon. Vete kan på liknande sätt användas för livsmedel, glukossirap eller fordonsetanol i Europa.

Glukossirap och stärkelsesirap utgörs av glukos som har maximalt GI och maximal blodsockerhöjande effekt. Biotekniskt kan glukossirap enzymatiskt omvandlas till sirap som innehåller fruktos i antingen lägre eller något högre mängd än glukos. Denna sirap har störst betydelse i USA. Särskilt Coca-Cola har sötats mycket med ”high fructose corn syrup”.

Denna sirap har med hänsyn till blodglukos och hälsoeffekter vissa likheter med vanligt socker. Det beror på att vanligt socker utgörs av en disackarid som spjälkas till glukos och fruktos före upptag till blod.

Glukossirap bidrar avsevärt mer än vanligt socker till uppkomst av diabetes och fetma för barn och vuxna.

Vanligt socker från sockerrör och efter hand även sockerbetor har traditionellt dominerat sockermarknaden. På senare tid har en ny industriell teknik för storskalig enzymatisk produktion gjort glukossirap mer konkurrenskraftig. För USA har socker från majsstärkelse också gett ett oberoende av rörsocker från latinamerikanska länder som Kuba och Brasilien.

Redan på 90-talet var mer än halva konsumtionen i USA sirapsocker från majs. Utvecklingen av fetma och diabetes i USA kan delvis ses som en följd av detta. I Europa är andelen socker från stärkelse lägre, men andelen glukos är betydligt högre jämfört med fruktos. Glukossirap gynnas nu av EU-regleringar som gör vanligt socker dyrare.

Tillsatser av glukossirap i livsmedel deklareras ibland som stärkelsesirap eller glukos, vilket praktiskt är ungefär samma sak. Vanligt socker har ca 30% högre söthet än glukos. Därför tillsätts en större mängd glukossirap för att få samma söthet som för vanligt socker.

Glukossirap bidrar även avsevärt mer till glykosylering och därmed ateroskleros och risker för hjärtinfarkt.

Effektivaste sättet att minska hälsoriskerna är att välja bort godis och livsmedel med glukos i innehållsförteckningen.”

Källa: “Glukossirap och glukos, socker bakom diabetes, fetma och hjärtinfakt”
Göran Petersson, Professor i Kemisk Miljövetenskap
Kemi- och Bioteknik, Chalmers Göteborg

* * * * *

Vill du lära dig mer om läkande kost genom en individuell kostrådgivning, så når du mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.