Mina utbildningar

Det är klassiskt att själv bli sjuk, må bättre och sedan utbilda sig för att kunna förstå och hjälpa andra. Så gjorde även jag och sällan, kanske aldrig tidigare, har något känts så rätt i livet. Det är en märklig men välkommen känsla.

Ett rött äpple med en stor tugga borta, som symbol för kunskap.I många år var jag så rädd, för att tappa ansiktet och för vad andra skulle tycka – tills jag förstod att vi människor är väldigt lika. Så många av oss är rädda för något och plötsligt kändes det mindre hotfullt och skrämmande att våga själv.

Jag började bläddra i böcker jag redan hade hemma i bokhyllan, lånade nya på biblioteket, googlade mig vidare och sökte svar på mina frågor om vad det var som hade hänt i min kropp. Jag ville hitta samband och förstå kretsloppen. Det verkade dessutom vara komplicerat, vilket väckte mitt intresse ytterligare.

Min mamma, som började med att utbilda sig inom Medicinsk Yoga, ledde in mig på den yogiska stigen. Det skedde genom två nyckelhändelser, det ena var mitt första möte med Göran Boll på IMY  – Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm. Det andra var en utbildning i barnyoga på Yogabolaget i Åkersberga.

Vi hoppade på kursen eftersom yoga för barn verkade vara intressant att lära sig mer om, särskilt i vår stressande tid. Den hölls av Elisabeth Engqvist, som tillsammans med sin man Anders driver Yogabolaget i Åkersberga norr om Stockholm, och Åsa Halvarsson, som driver Yogavera i Östersund – två duktiga och entusiasmerande lärare. Just då, där jag befann mig i livet,  gick jag kursen mest på “skoj” för att vidga mina vyer…

Diplom på utbildning i barn- och ungdomsyoga.Det blev en spännande och lärorik helgutbildning som hette “Barn- och ungdomsyoga” – den gav en inblick i barns möjlighet att “leka” yoga. Att vila. Jag fick lära mig att det går att närma sig barnyogan på ett enkelt och lekfullt sätt. Jag är dock inte instruktör i barnyoga, men jag har kunskap om både barn och yoga, så det går åt rätt håll.

Instruktörs-diplom i Medicinsk Yoga.Efter att ha känt på yogan, både genom barnyogan och mötet med Göran och min personliga yoga, gick jag vidare till att på allvar ta det första steget – till “Instruktör i Medicinsk Yoga” hos Göran Boll. Det var ju i yogan jag själv funnit hjälp och lugn, kanske kunde jag lära ut den vidare till andra som saknade avkoppling och återhämtning i vardagen?

Elisabeth Engqvist höll även kurser på IMY, så där korsades våra vägar ännu en gång. Hon hade en fascinerande och dramatisk berättelse bakom sig, om hur hon som gravt utbränd sakta men säkert tagit sig tillbaka till livet med hjälp av Medicinsk Yoga och det var såklart väldigt inspirerande! Inte minst med tanke på att hon hade en sådan fängslande personlighet, ett smittande skratt och en förmåga att berätta sin historia så att kursdeltagare pendlade mellan tårar och skratt – hon levde ut en fantastisk skådespelartalang, med en trovärdig och äkta kärna. Underbart.

Instruktörsdiplom på "Yoga mot utbrändhet".Vi hamnade såklart i Elisabeths utbildning i tre steg;
Yoga mot utbrändhet“. Där fick jag lära mig mer om hur kroppens funktioner reagerar på stress, vilka som blir underordnade och vad den fysiska utmattningen faktiskt beror på – det är förstås många olika faktorer som sammanfaller, men bara att få kunskap om helheten var värdefullt för mig.

Jag visste ju att jag hade kraschat själv och mått fruktansvärt, men inte vad det var som hände fysiskt i min kropp samtidigt. Det var oerhört intressant.

Bild på symbolen för Yogaterapeut, en nål med två ormar som slingrar sig mot varandra.Sedan fortsatte jag min utbildning på IMY, från Instruktör till att slutligen bli “Lärare och Terapeut i Medicinsk Yoga“. Bara den utbildningen var en helt enorm resa, det jag och mina vänner i kursen upplevde i våra egna processer. Känslor och händelser att hantera. Dela med varandra.

Jag hade inte tänkt tanken att känna så mycket för så många nya människor, men tårar av både glädje och gråt svetsar samman en grupp. Det var en stor utmaning att våga öppna upp och vara sann mot sig själv, särskilt om man som jag ljugit för mig själv en hel del, utan att ens ha reflekterat över det.

Jag är oerhört glad och tacksam, utbildningen är något av det bästa och vettigaste jag har gjort i mitt liv. Dessutom ser jag fram emot att kunna stötta andra med hjälp av en ny djupare kunskap och insikt.

Tidigt på min nya resa väcktes även mitt brinnande intresse för läkande kost, hur den näring vi intar förändrar kroppen ända ner på biokemisk nivå.
Det var som ett detektivarbete att förstå till exempel enzymers, hormoners och signalsubstansers uppgifter – som en helt ny värld för mig som jobbat som dekoratör. Jag ville lära mig mer och förstå för att kunna lära ut till andra hur man kan vara mer omtänksam om sin kropp, väcka medveten om att vi gör viktiga val som får konsekvenser…

Diplom/intyg på utbildning till Näringsrådgivare.…så jag läste en introduktionskurs i näringslära till “Näringsrådgivare” för Maria Karlsson på Nordiskt Näringscenter 2010.

I augusti 2014 blev jag  – efter 1,5 års studier på FMNS –  Funktionsmedicinska Näringsskolan – klar “Funktionsmedicinsk Näringsrådgivare“. Och när jag nu har avklarat den utbildningen, blir det bara mer intressant – hela tiden. Nu är det resten av livet kvar att lära, att lägga det stora pusslet för var och en. För mig bygger allting på en individanpassad behandling, för du är unik.

Betyg i medicinsk grundkurs - MVG.Som underlag för allt detta – både yogan och kosten – har jag läst “Grundkurs i Medicin“, på Komvux. Det är en grundläggande kunskap som jag planerar att bygga på med tiden.

Men, inte stressa iväg utan att känna efter inåt.

Idag hjälper jag dem som mår som jag gjorde – eller som möjligen är på väg ditåt, men vill förhindra den värsta kraschen – och eftersom jag gjort resan, ser jag idag att det finns omvägar man kan slippa, att det kan finnas snabbare hjälp att få. Man kan lära av andras misstag, men ibland är det kanske meningen att man ska gå på en och annan mina på egen hand.

Utifrån det jag vet idag, vill jag sprida kunskapen vidare. Som vår livsstil ser ut idag, innebär det att många lever på ett sätt som sliter på hälsan, men det går att tänka sig för, vara mån om sin kropp – och man kan hitta lugnet mitt i allt – på sitt eget sätt. Gjorde jag det så kan du.

Björkar som bildar en allé med en asfaltsväg i mitten.Det är den här nya vägen jag vill fortsätta på in i framtiden – mitt nya liv. Du får gärna följa med.

Varmt välkommen.
// Linda