…om helheten

”Min förändring.

För ett år sedan var min kosthållning och livssyn på traditionell medicinsk vetenskap annorlunda än den är idag. Kunskapen och intresset växte ur min kontakt med Linda.

Under flera års tid så led jag verkligen av problem med magen och humörsvängningar och uppsökte läkare och terapeuter utan att själv känna att jag kom vidare och tillrätta med de problem som jag hade.

Jag prövade flera olika preparat och mediciner som var rekommenderade av läkare. Efter resultat på de provtagningar jag genomfört så var inget av det som rekommenderades givit effekt, utan min livsstil och kosthållning förblev densamma eftersom “det inte fanns några problem” eller andra faktorer som de kunde upptäcka. Jag kan tillägga att jag är och har varit väldigt fysiskt aktiv med konditions- och styrketräning nästan dagligen.

Linda var den person som öppnade mina ögon gällande kost, framför allt att läsa av kroppens signaler och att jag tvingade mig själv att lära och förstå sambandet med inre psykiskt välmående och hur kosten påverkade mig. Jag förändrade min kost och funderade över hur jag levde och framförallt hur jag ville leva för att må bra, själsligt och mekaniskt.

Jag är fortfarande skyldig Linda ett stort tack, det jag gjorde och gör är en livsförändring i både livsstil och med en kvalité och resultat som jag innan hade förkastat, för enligt läkarna var jag kärnfrisk med bra värden.

Det råd jag kan ge är att det finns inga snabba lösningar, målmedvetet beslutstagande och prioritering är idag en vanesak. Men i början så såg jag bara de hinder som tornade upp sig, dyrt-tidsödande-omständigt-krångligt. Trots detta så har jag passerat tröskeln och sett och känner de positiva effekter det har gett mig att förändra min livsstil.

Jag tar hänsyn till mina behov men det som gör mig mest stolt är att även min son har accepterat och mer eller mindre frivilligt anammat den kosthållning som vi har idag. De resultat som jag noterar hos honom är ett lugn som jag jag inte kan se hos andra barn som enligt mig jagar efter nästa socker chock oavsett om det kommer genom raffinerat socker eller sukralos.

Uppmärksamma Lindas entusiasm, det hon vill etablera är en helhet. Genom kosten och yoga. Jag kan inte mer än gratulera den person som söker stöd hos Linda. Bättre hjälp till att kunna leva ett liv med glädje och sanning inför dig själv saknas i dagens samhälle, men Linda har enligt mig lyckats komponera en lösning som ger dig en bra start till ditt nya jag.”

/ Daniel