Tonåringar & unga vuxna

Unga vuxna i tonåren idag är nästan overkligt kloka, kärleksfulla och förstående. Men det kan vara lättare att vara det under ytan än utåt. För att inte avslöja sig och sitt känsliga inre är det lättare att vara tuff och hård utåt, såklart. Särskilt när man inte riktigt vet vem man ska vara, hur man ska förhålla sig till andra och vart man är på väg.

Kontakten med vuxenvärlden är inte alltid självklar – och kanske glider vi bara allt längre ifrån varandra – då blir distansen så mycket tydligare. Fasaderna och maskerna.

Tonåringar är så begåvade, kärleksfulla, varma och med en större känsla för sammanhang och allt som händer runtomkring än vi vuxna förstår, ser och hör. Ändå finns det så ofta ett stort, brett glapp mellan oss.

Två skira vita blommor och tre vita knoppar mot grönska i bakgrunden.Varför krockar vi så, tappar orden och förståelsen för varandra?
Många unga mår dåligt idag, allt fler lider av stress, prestationsångest, depressioner och destruktivt självskadebeteende.

Vissa lider ensamma i tysthet, andra agerar ut och många blir hyperaktiva. Socker, alkohol eller andra snabba kolhydrater blir till självmedicinering, men vi tar det inte på allvar – det är ju bara socker. Men det är faktiskt även ett beroende och en inkörsport till tyngre missbruk.

Det här destruktiva beteendet kryper ner i åldrarna och kan inte få fortsätta på samma sätt – vi har inte råd rent känslomässigt med så stora glapp i kommunikationen mellan generationer.

Men när vi dämpar känslor med ett destruktivt beteende, handlar det ofta i grunden om brist på näring och energi. Kroppen känns tom och saknaden stor.
Är det en del i varför vi har tappat kontakten?

De unga är vårt hopp och vår framtid, när ska vi börja lyssna på dem på riktigt – utan att tro att vi vet bäst och behöva vifta med pekpinnar för att få rätt? Lyssnar vi på våra barn? Ser vi dem, som de vill bli sedda även om de aldrig skulle erkänna det och än mindre be om det? Bekräftar vi dem nog?

Tillsammans kan vi faktiskt förändra genom att uppmärksamma varandra. Det är när vi tror att vi inte kan påverka som vi tappar energi.

En möjlighet att möta sig själv, oavsett ålder eller mognad, är i lugnet. Det kan vara ett sätt att stilla känslorna, kanske i yogan.

Att välja läkande kost är ett annat sätt, för att minimera de tillsatser i maten, godiset eller läsken som sliter på både kropp och sinne.

Vill du nå mig, gör du det via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.