Bisfenol-A (BPA)

Mörkgrå moln på himlen och svarta fåglar.“Pappersförpackningar kan innehålla förhöjda halter av kemikalien Bisfenol-A (BPA).
Det gäller mycket låga halter sett i ett större perspektiv, men BPA är känt som ett hormonstörande ämne och sammankopplas även med nedsatt motstånd mot sjukdom.

En kontroll visade att östrogenhalten både i ny pappersmassa och den som tillverkas av returprodukter innehöll förhållandevis höga halter BPA.
Detta gäller produkter som pappersmuggar, servetter, tepåsar, kaffefilter
och smörgåspapper.

Hur mycket som läcker in i livsmedlen är okänt. Man har tidigare trott att dessa pappersbehållare var ofarliga, och därför har de aldrig granskats. Nu måste kontrollen förbättras.”

Källa: Kanariefåglarna ryter, Ingrid Franzon med Margareta Dahlberg

* * * * *

“Kemikalier (Bisfenol A) i förpackade livsmedel kan ha samband med astma hos barn

BPA, även känd som bisfenol-A, är en kemisk förening som ofta används i produktionen av plaster. Den utbredda användningen av BPA har granskats offentligt på grund av dess kända kopplingar till en rad hälsoproblem, inkluderat hjärtkomplikationer, cancer, neurologiska problem, diabetes, fertilitet och sexuella frågor.

Bisfenol A finns i vattenflaskor, tandfyllningar, plastbehållare, papperskvitton, förpackningar till CD / DVD och mycket mer. Ett stort antal studier har visat att BPA fungerar som en störningsfaktor i det endokrina systemet och på så sätt påverkar våra kroppars hormonproduktion.

En färsk studie från Penn State College of Medicine visar att gravida mammor med höga halter av BPA i blodet under den 16: e graviditetsveckan löper dubbelt så stor risk för att få barn med andningsproblem under de första sex månaderna i livet.

99 % av alla mödrar i denna studie hade olika nivåer av bisfenol A i sina system.”

Källa: NaturalNews / zarahssida.se

* * * * *

Vill du lära dig mer om läkande kost genom en individuell kostrådgivning, så når du mig via detta kontaktformulär.

Varmt välkommen.